HledatMapa strnek

Pbh kapky

23.9.2013 Elektrochemicky jsme pokusovali se žáky Bigy Žďár nad Sázavou

Jóóó  do Bigy do Žďáru na Vysočinu budeme teď zajíždět trochu častěji.


Proč zrovna tam ?


Protože s nimi čile již nějakou dobu spolupracujeme - viz např. naše putovní výstava Příběh kapky, která v BiGy letos měsíc pobývala, nebo jejich 4 studenti se zúčastnili naší letošní letní školy STUDENT 757, děláme pro ně naše popularizační přednášky, jezdí k nám na exkurse do laboratoří, no a nakonec několik jejich studentek u nás stážuje již pár let v projektu  Otevřená věda II a III.


No a nyní jsme přispěli svou troškou do mlýna do návrhu projektu, který škola přirpravila jako partner č. 5 v projektu  realizátora Kraj Vysočina v  soutěži  OPVK (44. výzva) s názvem "Přírodní a technické obory -  výzva pro budoucnost" (CZ.1.07/1.1.00/44.0003). A vyšlo jim to  !!!!! . BiGy bude řešit grant  zaměřený na "zvelebení" výuky přírodovědných  předmětů nejen ve škole ale i směrem k základním školám, se kterými spolupracuje, a my jim v tom, co by akademici, svými zkušenostmi přetavenými do řady programů budeme pomáhat. Brzy zavedeme na Třech nástrojích stránku věnovanou výhradně tomuto novému projektu a jeho aktivitám. 


Ale teď zpět k pondělku 23.9. :

(Průběh byl následující,  včetně obrazků, které pořídil Petr Piechula z BiGy)DSC_0706_23_9.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii3A.jpg


Prostor jeviště (učebna fyziky)

ovládla Dr. K.Stejskalová a v hledišti zasedlo 40 studentů 3. a 4. ročníku,

kteří navštěvují F-CH seminář.


Popularizační přednáška určená středoškolským zájemcům o přírodní a technické vědy ve své první části představila fyzikálně chemický obor - klasickou polarografii objevenou v roce 1922 Jaroslavem Heyrovským (Nobelova cena za polarografii z r. 1959). Vedle principů metody byly objasněny i historické (období mezi I. a II. světovou válkou) a vědecké okolnosti (existence pouze ca 5 analytických metod), za jakých metoda vznikla, Heyrovského přínos pro fyzikální chemii československou ale i světovou (objevem a rozpracováním polarografie) a obory, kde se metoda ihned široce uplatnila.

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii5A.jpg

Některé kartičky daly zabrat i lektorce, která je sama (doma v neděli ) vytvářela  :o)

Ale nakonec všechny byly spárovány !


Druhá část přednášky byla  věnována srovnání s ostatními metodami, které později (v 60. letech až po současnost) polarografii na trhu analytických metod nahradily. Byly rozebrány výhody a nevýhody polarografie klasické a metod dalších polarografických a voltametrických, které na ni postupně navázaly (40.-70. léta). Přednesená látka byla se studenty zopakována formou otázek a odpovědí - "kartičková metoda": každý student obdržel kartičku s pojmem (černá) či vysvětlujícím textem (červená) a hledal ( a našel)  k sobě druhého s kartičkou s odpovídajícím textem (pojmem). Texty shrnují přednesenou problematiku formou pro studenty pochopitelnou a poměrně zábavnou (připraveno bylo 20 pojmů, tj. 40 kartiček).


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii13A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii7A.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii8A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii9A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii10A.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii12A.jpg


vyrez_Fot-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii11A.jpg

Ve třetí části přednášky dva vybraní demonstrátoři (jejich kartička je definovala coby demonstrátory) pod vedením přednášející demonstrovali jednoduché elektrochemické experimenty, které rovněž vysvětlily či zopakovaly řadu termínů, jež v přednášce zazněly: 1) elektrolýza a její princip (provedly jsme elektrolýzu NaCl na uhlíkových elektrodách) a 2) porovnali jsme  chování různých kovů (Cr, Zn, Fe, Ni, Au, Ag, Pt, Pd, Cu a její slitina mosaz) při reakci s kyselinou ( např. zinkem jsme vytěsňovali vodík z HCl a pak s ním štěkali nad plamenem), tvořili jsme  galvanický článek z uvedených kovů a porovnávali napětí článků.


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii6A.jpg


V závěru se studenti v další přednášce dozvěděli  o tom, jak z oboru polarografie  někteří žáci J. Heyrovského odbočili do jiných oborů fyzikální chemie a začali je u nás zavádět a propracovávat. Dnešní vědci v  ÚFCH JH  dílem navazují na tyto své předchůdce  a dílem si taky vyšlapávají cestičku v nových oborech (např. fotokatalýza, vývoj uhlíkatých nanomateriálů,  chemie klastrů aj.),  a ústav tak  rozvíjí pěkně douhou řadu tradičníchal ale i moderních F-CH oborů  :o). 


Logo BiGy.jpg


Takže BiGy, zase brzy na viděnou ...


[Zpt]

AKTUALITY

23.12. 2019- Rok 2019 odchází- jaký byl ???????

Je konec roku, to by chtělo trochu bilancovat:  Tak tedy - studenty, dětmi, žáky a ostat

11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist