HledatMapa strnek

Pbh kapky

23.9.2013 Elektrochemicky jsme pokusovali se žáky Bigy Žďár nad Sázavou

Jóóó  do Bigy do Žďáru na Vysočinu budeme teď zajíždět trochu častěji.


Proč zrovna tam ?


Protože s nimi čile již nějakou dobu spolupracujeme - viz např. naše putovní výstava Příběh kapky, která v BiGy letos měsíc pobývala, nebo jejich 4 studenti se zúčastnili naší letošní letní školy STUDENT 757, děláme pro ně naše popularizační přednášky, jezdí k nám na exkurse do laboratoří, no a nakonec několik jejich studentek u nás stážuje již pár let v projektu  Otevřená věda II a III.


No a nyní jsme přispěli svou troškou do mlýna do návrhu projektu, který škola přirpravila jako partner č. 5 v projektu  realizátora Kraj Vysočina v  soutěži  OPVK (44. výzva) s názvem "Přírodní a technické obory -  výzva pro budoucnost" (CZ.1.07/1.1.00/44.0003). A vyšlo jim to  !!!!! . BiGy bude řešit grant  zaměřený na "zvelebení" výuky přírodovědných  předmětů nejen ve škole ale i směrem k základním školám, se kterými spolupracuje, a my jim v tom, co by akademici, svými zkušenostmi přetavenými do řady programů budeme pomáhat. Brzy zavedeme na Třech nástrojích stránku věnovanou výhradně tomuto novému projektu a jeho aktivitám. 


Ale teď zpět k pondělku 23.9. :

(Průběh byl následující,  včetně obrazků, které pořídil Petr Piechula z BiGy)DSC_0706_23_9.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii3A.jpg


Prostor jeviště (učebna fyziky)

ovládla Dr. K.Stejskalová a v hledišti zasedlo 40 studentů 3. a 4. ročníku,

kteří navštěvují F-CH seminář.


Popularizační přednáška určená středoškolským zájemcům o přírodní a technické vědy ve své první části představila fyzikálně chemický obor - klasickou polarografii objevenou v roce 1922 Jaroslavem Heyrovským (Nobelova cena za polarografii z r. 1959). Vedle principů metody byly objasněny i historické (období mezi I. a II. světovou válkou) a vědecké okolnosti (existence pouze ca 5 analytických metod), za jakých metoda vznikla, Heyrovského přínos pro fyzikální chemii československou ale i světovou (objevem a rozpracováním polarografie) a obory, kde se metoda ihned široce uplatnila.

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii5A.jpg

Některé kartičky daly zabrat i lektorce, která je sama (doma v neděli ) vytvářela  :o)

Ale nakonec všechny byly spárovány !


Druhá část přednášky byla  věnována srovnání s ostatními metodami, které později (v 60. letech až po současnost) polarografii na trhu analytických metod nahradily. Byly rozebrány výhody a nevýhody polarografie klasické a metod dalších polarografických a voltametrických, které na ni postupně navázaly (40.-70. léta). Přednesená látka byla se studenty zopakována formou otázek a odpovědí - "kartičková metoda": každý student obdržel kartičku s pojmem (černá) či vysvětlujícím textem (červená) a hledal ( a našel)  k sobě druhého s kartičkou s odpovídajícím textem (pojmem). Texty shrnují přednesenou problematiku formou pro studenty pochopitelnou a poměrně zábavnou (připraveno bylo 20 pojmů, tj. 40 kartiček).


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii13A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii7A.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii8A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii9A.jpg

Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii10A.jpg


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii12A.jpg


vyrez_Fot-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii11A.jpg

Ve třetí části přednášky dva vybraní demonstrátoři (jejich kartička je definovala coby demonstrátory) pod vedením přednášející demonstrovali jednoduché elektrochemické experimenty, které rovněž vysvětlily či zopakovaly řadu termínů, jež v přednášce zazněly: 1) elektrolýza a její princip (provedly jsme elektrolýzu NaCl na uhlíkových elektrodách) a 2) porovnali jsme  chování různých kovů (Cr, Zn, Fe, Ni, Au, Ag, Pt, Pd, Cu a její slitina mosaz) při reakci s kyselinou ( např. zinkem jsme vytěsňovali vodík z HCl a pak s ním štěkali nad plamenem), tvořili jsme  galvanický článek z uvedených kovů a porovnávali napětí článků.


Fotodokumentace-Přednáška-Polarografie a její využit_í ve fyzice a chemii6A.jpg


V závěru se studenti v další přednášce dozvěděli  o tom, jak z oboru polarografie  někteří žáci J. Heyrovského odbočili do jiných oborů fyzikální chemie a začali je u nás zavádět a propracovávat. Dnešní vědci v  ÚFCH JH  dílem navazují na tyto své předchůdce  a dílem si taky vyšlapávají cestičku v nových oborech (např. fotokatalýza, vývoj uhlíkatých nanomateriálů,  chemie klastrů aj.),  a ústav tak  rozvíjí pěkně douhou řadu tradičníchal ale i moderních F-CH oborů  :o). 


Logo BiGy.jpg


Takže BiGy, zase brzy na viděnou ...


[Zpt]

AKTUALITY

11.9.2020 - Harmonogram našich programů se zvolna zase plní :o)

 Trochu se nám rozjíždějí opět naše výukové programy. Právě jsme dosázeli podzim

12.8.2020 - Program letní školy NANO2020 je na světě :o)

Za pár dní, v pondělí 17.8.2020 startujeme letošní letní školu NANO2020. Vše je při

17.6. 2020 - Informace k organizaci sobotních kurzů od září 2020 a ledna 2021
Dobíhající kurzy ----- Druhé pololetí  jsme bohužel březnovými kurzy nezahájili,

NANOškola 2020

Letní škola s tradicí již více než 10 let,  se bude konat v prostorách našeho ústavu

BIOCHEMWEEK s kódovým názvem "Dusík v boru 2020"
Týden experimentů  v naší EDU laboratoři a učebně pro desítku chemicky a biologicky nadšen

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist