HledatMapa strnek

Pbh kapky

Sobotní pokusy- kurzy chemie Cesta za Nobelovkou

Pokračování letošních sobotních kurzů, začali jsme v září, pokračujeme do prosince:  

Kurz  A (děti 5-8 let) od 10-11:30 hodin.
Kurz B1 (žáci 9-13/14 let) od 12:00 do 13:30 hodin.
Kurz B2 (žáci 9-13/14 let) od 14:30-16:00 hodin.
24. září 2022  -  Proč je to tak hustýýýýýýýýýýýýýýý , pane Archimede ? 

22. října 2022 - Kurz A si bude hrát s "M", čili mlékem a mýdlem; a kurzy B čekají hrátky s přírodním materiálem, ze kterého vydolujeme molekulu života, čili DNA... 

26. listopadu 2022 - Co nám tu zbylo po alchymistech, aneb budou brzy Vánoce a ty jsou samozřejmě o kouzlení.
17. prosince 2022 - Forenzní analýza, aneb všichni s chemií na stopě zločinu :o) 

V lednu  2023 odstartovaly nové kurzy pro nové zájemce. 

JC-DSC_0885.JPG

Ohlédnutí za našim prvním pololetím: 

Předškolák či žák, který projde letošním celoročním kurzem se 9krát dostane do naší EDU laboratoře  a ve dvojicích, pod dohledem a s pomocí našich lektorů,  si vyzkouší řadu laboratorních  experimentů. Úroveň úloh je vždy přizpůsobena věku dětí/žáků.  Kurz je rozdělen do dvou pololetí. V prvním pololetí plánujeme uspořádat 5 sobot (POZOR  změna od února-června !!!!), na které potom navážeme dalšími novými tématy od září do prosince. Toto jsou naše plány, které jak v roce 2020 tak v roce 2021 dost změnila covidová opatření.  

19. února 2022 -  Abys nebyl jako slon v porcelánu, aneb  seznámení se s laboratorními  pomůckami a následné experimentování na  téma dělení směsí látek filtrací (křída-voda), chromatografií (fixy a listová barviva) a  extrakcí (karoteny z vody do oleje, listová barviva) . Mini ochutnávku  na kurz, najdete na jedné  z uplynulých obdobných sobot z let minulých).

26. března 2022  Co není kyselé je sladké ? Ne hořké !  - Reakce kyselin a zásad,  jejich stanovení -  měření pH.

23. dubna 2022Hoří, bouchá, dusí, kouří  aneb připravujeme plyny (kyslík, vodík, oxid uhličitý).

21. května 2022 -  Elektrochemie, aneb jak se bere elektřina v baterii.... 

25. června 2022Co a proč jíme - analýza potravin, hledáme bílkoviny a cukry.


DSC_0299-web.JPG

---------------------------------------------------------


Ohlédnutí za minulými kurzy ----- rekapitulace  aneb jak se žilo  našim kurzům s  CORONOU...  Rok 2021- opět covidový, aneb do laborky s rouškou :o)


Bohužel situace s nemocí Covid-19 a opatřeními týkajícími se nemožnosti pořádat akce na veřejnosti pro alespoň 10 osob, nás nutila začátek stále odkládat. Ale teď již jedeme:  kurz A (5-8 let) a B1a B2 (9-13 let). Kurz jsme zahájili až v So 24. dubna 2021 !


24. dubna  2021 - téma : Separace chemických látek, zejména barviv aneb svůj k svému. Naučíme se, či ti starší procvičí filtraci, extrakci a  chromatografii.

KVE_7308_resize.JPG22. května 2021 - téma:  Co není kyselé, je hořké: kyseliny, zásady, jejich rozpoznávání a reakce, aneb k čemu nám jsou.


KVE_8043_resize.jpg


Foto z kurzu těch nejmenších (5-8 let) pořídil  Kamil Večeřa


19. června 2021 - téma:  Analýza potravin (bílkoviny a cukry), aneb proč je jíme.


KVE_8159_resize.jpg25. září 2021-  Chemie a elektřina aneb jak se elektrony  našlapou do baterie  a kdy pomohou vyrobit krtka :o)

DSC_0328.JPG
23. října 2021- Proč je to tak hustýýýýý, pane Archimede a proč se dělají oka na polévce a ne na dně talíře 


DSC_0093.JPG


20. listopadu 2021-  Výborný detektiv je především skvělý chemik (první krůčky ve forenzní analýze)DSC_0401.JPG


11. prosince 2021 - Na slovíčko, magistře Kelly, aneb kouzlo alchymistické vánoční laboratoře bude o elixírech, šifrovacím písmu a falešném zlatu.....


DSC_0694.JPG


Shrnutí podzimu 2021 - v aktualitách.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rok 2019/2020


Dost špatně. Druhé pololetí (kurz VII) jsme bohužel březnovými kurzy vůbec nemohli zahájit, neboť již probíhal nouzový stav způsobený nemocí Covid-19. Okolnosti nás donutily kurzy nezahájit ani později a pořádat jednu červnovou sobotu nemělo smysl. Proto účastníkům tohoto kurzu byly nabídnuty termíny od září do prosince 2020, aby svůj kurz tzv. dochodili. 

Zahájili jsme sobotou 19. září a tím také i skončili :o( (téma: Analýza listových barviv) . V říjnu nás nouzový stav, opět vyhlášený v rámci šířící se nemoci Covid 19, opět vyhnal z laboratoře do izolace, která trvala do konce roku 2020 (a setrvává i v lednu 2021). 


Sobotní kurzy 1. pololetí, tedy na podzim 2019 (běh VI), proběhly ještě bez povědomí, že existuje nějaký Covid-19, a to v termínech: 21.9., 19.10., 16.11., 14.12., 2019 a 18.1.2020.


V kurzech jsme pracovali se 40 dětmi (2x A pro děti ve věku 5-8 let a 1x B pro žáky 9-13 let), takže naše kapacita byla zcela plná.


Krátké ohlédnutí za některými sobotami (foto K. Stejskalová a p. Jansa):


Kurz 21.9. 2019 jsme zahájili chemickým nádobím a některými separačními metodami filtrace a chromatografie.

DSC_0400-21-9.jpg
IMG_5527-21-9.jpg19.10.2019 jsme pokračovali elektrochemickými experimenty (elektrolýza kuchyňské soli, sestrojovali a proměřovali jsme galvanické články/baterie  z citronu a různých kovů, pokovili jsme mědí  železnou lžičku).

DSC_0670-19-10.jpg
IMG_5836-19-10.jpg

V sobotu 16.11. 2019 jsme se na chvíli stali forenzními analytiky.
DSC_0891-16-11.jpg


Prosincový kurz (14.12.2019) byl věnován experimentům okolo kyselin a zásad.
DSC_0368.JPG

Poslední lednový (18.1.2020) kurz jsme se seznamovali s elektřinou a  trochu i magnetismem se stavebnicemi Boffin.

DSC_0359.JPG

******************** ARCHIV - pohled do některých uplynulých kurzů ....**************
Cesta za Nobelovkou III- třetí série kurzů.


První kurz - 24. února 2018 - Umyj se, šmudlo  - aneb  jak blízko k sobě mají tuky a mýdla.
Vyráběli jsme mýdla, zkoumali jejich vlastnosti, proč, jak a na co fungují....
Domů si každý odnesl své voňavé barevné mýdlo. ...A možná, že již děti doma nebudou diskutovat, proč si zase mají mýt ruce mýdlem :o)  (teď když mají své vlastnoručně vyrobené mýdlo to půjde jako po másle :o). Apropo máslo omyjete právě mýdlem a ne pouhou vodou).

DSC_0157.JPG
Druhý kurz - 24. března 2018 -  Není kov jako kov  - aneb  natíráme železo mědí a místo štětky máme baterii  :o)
K
urz děti seznámil nejen s pokovováním, tedy galvanizací, ale i s elektrolýzou a jejími produkty obecně ...). Děti si dnes odnesly domů zalaminovaný vlastnoručně nakreslený obrázek pomocí elektřiny.
Návod pro hnidopichy -  papír natřete řídkým roztokem škrobu s roztokem KI. Kladný pól 4,5 V baterie připojte krokosvorkou k železné lžičce, záporný pól připojte k alobalu, který leží na stole pod natřeným papírem (viz obrázek níže). Lžička přitanuje záporné  ionty I- a ty se po odevzdání  elektronů mění na molekulu  jodu. A jak známo škrob, který máte mimochodem natřený na tom vašem  papíře, se dokazuje  roztokem s jodem (např. Betadine z lékárny), a ten vy si  právě elektrochemicky vyrábíte na konci lžičky.  Na papíře se tak za lžičkou (připojená k elektrodě +  baterie 4,5 V) kreslí černá čára.....čili dokazujete vlastně škrob.

DSC_0368-24-3.jpg

Obrázky se vysuší a zalaminují. Jinak za čas malůvka zmizí........
Kdo chce provést, najděte si na internetu "malování elektřinou", tj. řadu videí a podobných  návodů a zkuste své malířské umění.......:o)

Velký výběr  fotek  z dnešního kurzu najdete v galerii na Fb ústavu)Třetí kurz - 21. dubna 2018. Téma - končí jaro, po zimě jsme stále unavení, že by něco o výživě, tedy zkoumání potravin chemickou analýzou (seznámení s mlékem a mléčnými výrobky). Na chvíli jsme se stali analytiky v laboratoři malé mlékárny...

Velký výběr fotek z této soboty najdete opět v galerii na ústavním Fb.

DSC_0659-21-4.jpg


Čtvrtý kurz - 19.5.2018. Téma:  Vodí nevodí - bádáme nad tím, které látky vedou elektřinu a  teplo a které ne a taky samozřejmě hledáme proč ?????.

Pátý kurz  - 23.6.2018. Téma - to již snad pokvetou růže na záhonu před ústavem (potřebujeme červené okvětní lístky)  takže budeme si asi hrát s barvičkami listů sromů a keřů, okvětních lístků a pod., rozvineme téma, které jsem začaly vloni (květen 2017)...

A jdeme ještě dále do historie......


*********************** V roce 2016 jsme začínali - kurz I.******************************

Ohlédnutí za prvním pololetím  roku 2016/2017 -   v září jsme nastartovali slíbenou výuku ve dvou kurzech (A a BC)  o sobotách (1x měsíčně) pod společným názvem Cesta za Nobelovkou I.

Od září do ledna, vždy jednu sobotu v měsíci, k nám do učebny přicházeli děti  a žáci ze dvou kursů a pracovat ve svých workshopech plných experimentování.

Cílem je nechat děti zažívat chemii (a taky trochu fyziku) opravdu na vlastní kůži (i když v rukavicích a brýlích :o) ), tj.  učit je přemýšlet a řešit úkoly prostřednictvím experimentů.


Kurzy jsme nakonec otevřeli jenom dva (pro menší zájem o kurs C a B, a tak byl kurz BC na některé činnosti spojený a  některé bude mít odděleně):


kurz A  (14 dětí) byl určen malým - předškoláci a školáci do 7 let.

kurz BC  (13 žáků) byl pro žáky od 8-11 let (skupina B) a 12-15 let (skupina C).

Se všemi budoucími nobelisty pracujeme v naší učebně v přízemí.


První kurz - 24.9.2016 -  téma - Co není kyselé,  je ????? No hořké přece aneb kde se bere a jak se měří péhá, tedy pH  :o)  

DSC_1142-24-9.jpg
Druhý kurz - 22.10. 2016 - téma - Separujeme čili dělíme zdánlivě nedělitelné :o)

DSC_1284-22-10.jpg

Třetí kurz   - 26.11.2016 (Stavba elektronických obvodů aneb dostaveníčko s panem Ohmem a jeho zákonem nad svítícími žárovkami a houkajícími alarmy.)
 - Rekapitulace proběhlé výuky - obrazem, část fotogalerie na FB ústavu.

DSC_0943_boffiny.jpg

Čtvrtý kurz - 10.12.2016  (POZOR dnes je den, kdy se ve Stockholmu každoročně udělují Nobelovy ceny !!!! a u nás máme NC za chemii jen tu od J. Heyrovského a ta byla za objev elektrochemické metody POLAROGRAFIE. Dnes jsme tedy hráli tak trochu na nadějné elektrochemiky  :o).

fnov7.jpg

Pátý kurz  -  21.1.2017 (COHN -  aneb pozorujeme chování některých "sloučenin života",  tedy víš, co jíš a proč ?). Pohrajeme si trochu se stavebními kameny našich těl a tělíček, a to tedy s bílkovinami. Kde se vlastně berou, jak je poznáme  a proč je dobré je zhltnout !

Rekapitulace programu 21.1. najdete ve fotogalerii na FB ústavu. ***********************************************
 
Průběžně se snažíme  v Aktualitách přinášet informaci  ze sobotní výuky, písmem i obrazem....
DSC_1146-24-9.jpg
Společný kurz BC (B  8-11 let  a  C 12-15 let)

DSC_1131-24-9.jpg
Nejmenší chemici v kurzu A (5-7 let)


AKTUALITY

28.11.2022 - Chemické kurzy pro děti od ledna 2023 jsou již naplněny.

Naše kapacita (3x 12 žáků ve třech kurzech) je plná. Další zájemce již nepřijímá

3.11.2022 - Chemické kurzy pro děti od ledna 2023 - ještě přijímáme přihlášky

Opět startujeme další běh oblíbených chemických sobotních kurzů pro děti ve dvou v

22.7.2022 - Ohlédnutí za rokem 2021 ve Výroční zprávě za vzdělávačně-popularizační aktivity

Obdobně jako vloni, kdy jsme bilancovali rok 2020, tak i leto

29.6.2022 Letní škola NANO2022 zná již své účastníky.

Na školu bylo ze zaslan

2.5.2022 - KVĚTEN je lásky čas, u nás je to o lásce k chemii :o)

Láska sama o sobě je přece samá chemie, jeden hormon vedle druhého....,ale to je jiná k

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Polarografie 100 | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2022 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist