HledatMapa strnek

Pbh kapky

2023: Chemie v nás

Jsme taková dost složitá chemická továrna,  tedy každý z nás. Proto jsme se rozhodli letošní harmonogram pojmenovat právě Chemie v nás. Po celý rok k nám budete jezdit opět na praktika v laborkách, přednášky, exkurze, kroužky, kurzy, stáže a praxe, letní školy  či výstavy a vše zase bude točit kolem chemie, jak jinak :o).  


Letošní  harmonogram  začínáme doplňovat, neboť již máme rezervovanou řadu akcí a programů  :o). 

Ohlédnutí za právě uplynulým rokem najdete na stránce v 2022 Polarografie 100 v Archivu akcí, takže se inspirujte, co u nás můžete zažít.
TV-2023-PF-PEXED.jpg


Další inspiraci k návštěvě programů najdete  také v našich nových videích či videoreportáží  z našich programů (např. z letní školy NANO2023).
ZÁŘÍ ( 8 )

5.-18.9. - SŠ - Praxe 2 studentů  z MSČH v laboratořích Odd. nízko dimenzionálních systémů, odborně vede náš doktorand Ing. O. Volochansky. 

12.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro 9. A ze ZŠ Kladská Praha 2 (23 účastníků).

16.9. - ZŠ - Další  sobotu pokračují chemické kurzy Cesta za Nobelovkou, dnes na téma hustota - 26 účastníků ve 3 kurzech. 

19.9. - SŠ -  Program Den (s) vědcem pro žáky M-F semináře z Real. gymnázia a ZŠ O. Wichterleho  z Prostějova (11 účastníků).

21.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro 9. B ze ZŠ Kladská Praha 2.

25. 9.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS II.

26.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro žáky 5. třídy ze ZŠ na Jarově.

26. 9.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS I.SRPEN ( 4 )
Programu se celkem zúčastnilo 68 zájemců.
14.-18.8.- SŠ - Biochemický kurz Uhlík v Boru 2023 (12 účastníků). 
16.8. - ped. ZŠ a SŠ - Den s naším experimentováním  na programu Letního kurzu pro pedagogy (CH-Bi) organizovaného v Olomouci týmem SSČ AV ČR (v rámci proj. Otevřená věda; účast 16 pedagogů z celé ČR)
21.-25.8. - SŠ - Letní škola NANO2023 (přijali jsme 22 účastníků). Ohlédnutí za školou přinášejí tři videoreportáže (21.8.------23.8.-----25.8.)
28.8.-1.9. - ZŠ  - Týdenní příměšťák pro 18 děti našich 10 zaměstnanců ScI CAmP 2023 s podtitulem Ze Země na Mars a Zase Zpět (akronym ZZMZZ  :o) ).  Více napoví poster.


V prvním pololetí roku 2023  proběhlo již 73 programů a navštívilo je celkem 3430 zájemců. Jedeme dááááááááál...


ČERVEN ( 8 )
Programu se celkem zúčastnilo 1672 zájemců.

1.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro poslední třídu osmáků ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou (23 účastníků).

6.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro další deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (19 účastníků). 

8.-10.6. - ZŠ, SŠ, VEŘ -   Tři dny prezentujeme naši vědu a vzdělávání na stánku ústavu na Veletrhu vědy v pražských Letňanech (ca 1500 návštěvníků našeho stánku). 

12.6.- ZŠ -  Program Za chemií do knihovny dvě chemická divadla pro druháčky  v  ZŠ  Šestajovice, ve spolupráci s Knihovnou Horní Počernice. Navazujeme na program z podzimu 2022 a jedeme za žáky do jejich školy (50 účastníků).

13.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro poslední třídu deváťáků ze ZŠ Odolena Voda
(18 účastníků). 

15.6. - ZŠ - Chemický workshop pro osmáky ze ZŠ Liteň  (ve spolupráci s Agenturou HaM)
(25 účastníků).

21.6.- SŠ -  Odpolední exkurze do 3 laboratoří pro skupinu studentů  programu Týden vědy na Jaderce (10 zájemců).

27.6.- SŠ -  Program  Den (s) vědcem navštíví studující oboru Analytická chemie ze  SPŠCH v Ostravě (17 účastníků).

KVĚTEN (16 )
Programu se celkem zúčastnilo 485 zájemců.
30.4. a 2.5. - VEŘ/ ZŠ-  2krát chemické divadlo a 2krát Ch workshop- nejdříve pro děti na Prázovce v Šedivinách ("Nedělní chemdidlo")  a potom v ZŠ Deštná v Orlických horách, postupně program pro všechny  třídy. (Celková účast na všech programech- 80 zájemců)

5.5.- ZŠ -  Pátky s chemií (02/10): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (účast 20 žáků).

5.5.- SŠ -  Další 3 praktická měření pro studenty 3. ročníku MSŠCH, dnes na téma  příprava a měření velikosti  nanočástic stříbra, měření v laboratoři klastrů a v laboratoři spektroskopie vysokého rozlišení (účast 11 studentů s pedagogem).

9.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (18 účastníků). 

13.5. - ZŠ - Pátým sobotním kursem tentokráte na téma Analyzujeme potraviny - bílkoviny a cukry v nich pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou
(42 dětí). 

16.5. -  ZŠ - Chemie a historie - divadlo chemických pokusů s názvem Alchymistka hrajeme pro 5 tříd 1. stupně v ZŠ Komenského Kralupy n. Vltavou (115 účastníků). 

18.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro další deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (20 účastníků).


22.5. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

23.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro osmáky ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(16 účastníků). 

23.5. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

23.-24.5. - VŠ -  konference Studentský seminář ÚFCH JH 2023, kde své práce prezentuji naši bakaláři, magistři a doktorandi - 36 přihlášených; celkem 65 účastníků  včetně hostů.  

25.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro další osmáky ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(22 účastníků). 

29.5.- VEŘ- přednáška pro seniory v Domově seniorů Chodov ( K. Stejskalová přednáší seniorům v rámci programu AVČR  o J. Heyrovském, polarografii a Nobelově ceně; 20 účastníků).

30.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro deváťáky  ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(18 účastníků) 

30.5. - SŠ - Praktika a přednáška pro studenty F-Ch semináře, z Gy Litoměřická Praha 9
(7 účastníků).

31.5. - VOŠ -  Program přednášky a exkurzí pro studenty z VOŠZ Alšova Praha 1
(11 účastníků).
DUBEN (16 )
Programu se celkem zúčastnilo 388 zájemců.
3.4.  - ZŠ- Poslední  4 chemická divadla hrajeme v ZŠ Odolena Voda (94 účastníků).

5.4. - ZŠ-  Workshopy pro výběr žáků ze ZŠ SCIO Praha 13 -  v rámci proj. dne (13 účastníků).

12.4. - ZŠ-  Workshopy pro výběr žáků ze ZŠ SCIO Praha 13 - v rámci proj. dne (9 účastníků). 

13.4. - SŠ -  Workshopy pro studenty z Gymnázia Rychnov n. Kněžnou, program realizujeme ve  spolupráci s agenturou HaM (30 účastníků).

14.4.- MŠ- Dvě chemická divadla hrajeme v MŠ Radotín (35 účastníků).

15.4. - ZŠ - Čtvrtým sobotním kursem tentokráte na téma plyny kolem nás pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (42 účastníků). 

15.4. -17.4.  -SŠ- Třetí letošní fyzikální soustředění s řešením úloh pro Turnaj mladých fyziků 2023 absolvuje  náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu, 10 účastníků).

20.4. - ZŠ -  Workshopy pro osmáky ze ZŠ Poříčí nad Sázavou (17 účastníků). 

20.4. - VŠ - Celodenní F-Ch program pro 4 studující a 2 pedagogy z PřF Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. 

24. 4.   MŠ - Hrajeme chemická divadla pro předškoláky  v MŠ Jahodnice, Praha 10 (účast 39 dětí a 4 pedagožky) .

24.4. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (7 žáků).

25.4. - ZŠ -  Workshopy pro další osmáky ze ZŠ Poříčí nad Sázavou (23 účastníků). 

25.4. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

27.4. - SŠ -  Workshopy pro žáky ze ZŠ Křinec (z Nymburska), program realizujeme ve  spolupráci s agenturou HaM (26 účastníků).

28.4.- ZŠ -  Pátky s chemií (01- z posledního letošního  bloku 10 workshopů): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (18 účastníků).

28.4. -SŠ -  Tři praktická měření pro studenty 3.ročníku MSŠCH, dnes na téma:  voltametrické stanovení vit. C, měření metodou EPR a  mikroskopií AFM (9 účastníků).

BŘEZEN (9 )
Programu se celkem zúčastnilo 307 zájemců.
2.3. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou poslední deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi (25 účastníků).

3.3. -  ZŠ -  Pátky s chemií (03): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (17 účastníků). 

16. 3. - ZŠ-  Na chemický workshop přijedou deváťáci ze ZŠ Žižkov z Kutné Hory
(16 účastníků).

17.3. -ZŠ- 4 chemická divadla hrajeme pro prvňáčky v ZŠ Odolena Voda (84 dětí/pedagogů).

18.3. - ZŠ - Třetím sobotním kursem tentokráte o kyselinách a zásadách  pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (42 účastníků.). 

17.3. -19.3.  -SŠ- Druhé letošní fyzikální soustředění s řešením úloh pro Turnaj mladých fyziků 2023 absolvuje  náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu).

24.3. -ZŠ- Další 4 chemická divadla hrajeme v ZŠ Odolena Voda (83 účastníků).

27.3. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).

28.3. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).

ÚNOR  (14 )
Programu se celkem zúčastnilo 367 zájemců.
2.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi (23 účastníků).

6.2.- MŠ - Dvě chemická divadla hrajeme ve školce v Modřanech (MŠ Karásek, Praha 12; 43 účastníků).

7.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou další deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi
(20 +2 účastníků).

10.2. - SŠ a VŠ - V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (připadne na So 11.2.) pořádáme přednášky a exkurze pro zájemkyně o vědu- program Věda podle vzoru žena (20 účastnic). 

11.2. - ZŠ a VEŘ -  Plánujeme víkendový  program pro kulturní spolek SCHULE v Šedivinách (Orlické hory- viz Fb SCHULE), kde  po rekonstrukci  školy právě probíhá komorní výstava o zdejší německé škole, včetně exponátů, které do školy v minulém století patřily. Přes  den proběhne  chemický workshop pro děti a v podvečer plánujeme  přednášku o J. Heyrovském pro dospělé, protože dnes je to právě 1 den a 101 let od objevu polarografie :o) - 10.2.1922). (Celkem 26+15 účastníků).

14.2. - SŠ -  Program Den (s) vědcem (praktika v laboratořích a přednášky) navštíví vybraní studenti  z Gymnázia Mozartova  v Pardubicích (15+1 účastníků).

17.2. -  ZŠ -  Pátky s chemií (01): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (20+1 účastníků) . 

20.2.- MŠ - Čtyři chemická divadla hrajeme pro 1.-4. třídu v ZŠ Mladé Buky (Krkonoše, u Trutnova), celková účast 60 dětí a 6 pedagogů.

21.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou další deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi
(účast: 19+2).

22.2. - ZŠ - Workshopy pro výběr žáků ze ScioŠKOLY z Prahy 3 (17 účastníků). 

24.2. -  ZŠ -  Pátky s chemií (02): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (17 účastníků). 

25.2. - ZŠ - Dalším sobotním kursem tentokráte o elektrolýze a galvanických článcích/bateriích  pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (40 dětí a žáků). 

27.2. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

28.2. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).
LEDEN (10)
Programu se celkem zúčastnilo 211 zájemců.
1.1. - SŠ- v projektu Otevřená věda 2023 zahajujeme 6 nových stáže pro 12 stážistů z celé ČR. Povedou je lektorky a lektoři: Eva Krupičková, Květa Stejskalová, Karolina Simkovičová, Stanislav Valtera, Martin Jindra a Mikuláš Matoušek. 

4.1. - ZŠ - 4 přednášky věnované chemii a Jaroslavu Heyrovskému si vyslechli osmáci a deváťáci v ZŠ Poláčkova z Prahy 4 ) (účast 50 žáků)

6.-8.1. -SŠ- První letošní fyzikální soustředění s řešením úloh na Turnaj mladých fyziků 2023 absolvoval náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu) (účast 10 studentů).

19.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci ze 4. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (13 žáků s pedagogem). 

21.1. - ZŠ - Prvním sobotním kursem tentokráte o  metodách separace (čili rozdělování látek) zahajujeme letošní 3 chemické kurzy pro 42  zájemců o chemii - Cesta za Nobelovkou. 

24.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci ze 3. třídy ze ZŠ Německo-českého porozumění z Prahy 8 (21 účastníků). 

25.1.- SŠ- Návštěva žáků z Gymnázia Českolipská Praha 9 v rámci projektového dne věnovaného sklu coby chemické substanci... Žáci navštíví sklářskou dílnu I. Černého, některou z laboratoří a budou také seznámeni s J. Heyrovským a polarografií (19 účastníků).

30.1. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (12 účastníků).

31.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci z další 3. třídy ze ZŠ Německo-českého porozumění z Prahy 8 (22 účastníků). 

31.1. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).


AKTUALITY

5.9.2023 V pátek 6. října se koná Noc vědců, i my se připravujeme na její návštěvníky...

Rok se sešel s rokem a my tu brzy máme zase Noc vědců, letos s podtitulem TAJEMNO. Vyprav

28.8.2023 NANO2023 - den poslední, skoukněte závěrečnou video reportáž...

V pátek  25. srpna jsme, se slzou v

24.8.2023 NANO2023- den třetí, skoukněte druhé video...
Ve středu 23. srpna jsme pořídili druhé video provázející letošní nanoškolou. 
22.8.2023 Začala nanoškola- skoukněte první video...

V pondělí po deváté hodině začaly vestibulem projíždět kufry, větší ruch než bý

11.8.2023 Naše tři letní školy mají své programy, zalistujte si...

Tradiční letní, v pořadí již třináctá, nanoškola se blí

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie v nás | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2023 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist