HledatMapa strnek

Pbh kapky

2023: Chemie v nás

Jsme taková dost složitá chemická továrna,  tedy každý z nás. Proto se harmonogram roku 2023 jmenoval  právě Chemie v násZa celý rok 2023  proběhlo  115 programů
 a navštívilo je celkem 5700 návštěvníků. 

TV-2024-PF-PEXED.jpg

PROSINEC ( 8 )
Programu se celkem zúčastnilo 480 zájemců.

4.-8.12.- veřejnost  - Výstava Nejen prací živ je vědec (ca 200 návštěvníků).

6.12.- ZŠ -  Středy  s chemií (02/6): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (10 účastníků).

11.12.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS II
(12 účastníků).

12.12.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS I
(12 účastníků).

13.12. - SŠ -  Slavnostní předání Cen NFJH 2023 laureátům předmětových olympiád a soutěží SOČ (17) a jejich pedagogům a konzultantům (18), společně pořádá NF JH a ÚFCH JH (80 účastníků.).

16.12. - ZŠ - Poslední  sobotou zakončíme letošní chemické kurzy Cesta za Nobelovkou 2023, dnes na téma alchymistická vánoční chemie (30 dětí a 20 rodičů). 

19.12.-SŠ- Den (s) vědcem zažijí vybraní studenti  z GY Mozartova Pardubice (16 účastníků). 

Září-prosinec- ZŠ-  Chemické kroužky  pro děti  v  ZŠ a MŠ Nebužely  vedl Dr. M. Ferus (1x týdně/6 dětí).  


LISTOPAD ( 13)
Programu se celkem zúčastnilo 435 zájemců.

1.11.- ZŠ -  Středy  s chemií (01/6): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 9. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (11 účastníků).

6.-12.11. -  VEŘ, žáci ZŠ, SŠ, VŠ  -  Týden  AV ČR. Celkem náš Týden AVČR navštívilo 295 zájemců: 
  • 6.11.-SŠ - Exkurze pro  studenty v rámci programu MFF UK Fíkos. 
  • 7.11.- ZŠ - Ch workshop pro žáky 8. třídy ze ZŠ Vrdy u Kutné Hory. 
  • 8.11.- ZŠ -  2 chemická divadla pro prvňáčky v ZŠ Poříčí nad Sázavou. 
  • 9.11.- SŠ a veřejnost-  Den otevřených dveří ÚFCH JH: program tří dopoledních přednášek a navazujících exkurzí do laboratoří. 
  • 11.11. - Veřejnost -  První chemické krůčky - tři workshopy pro děti od 8-12 let.

16.11.- SŠ- T-konfrence, 1. ročník, prezentace  středoškolských prací (spoluorganizují ÚFCH JH, NF JH a Talnet, z.s. (40 účastníků).

22.11.- ZŠ -  Středy  s chemií (02/6): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 9. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (12 účastníků).

22.11. - SŠ - na konferenci Otevřené vědy své 3 stáže prezentovalo 7 našich stážistů. 

25.11. - ZŠ - Další  sobotu pokračují chemické kurzy Cesta za Nobelovkou, dnes na téma typy reakcí - 36 účastníků ve 3 kurzech. 

27.11.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS II
(12 účastníků).

28.11.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS I
(12 účastníků).

29.11.- ZŠ -  Středy  s chemií (01/6): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (10 účastníků).ŘÍJEN ( 9 )
Programu se celkem zúčastnilo 1152 zájemců.

3.10. - ZŠ - Chemické workshopy pro žáky 4. třídy ze ZŠ na Jarově (27 účastníků).

3.10.- SŠ -  Další 3 praktická měření pro studenty 3. ročníku MSŠCH (15 účastníků).

6.10.- Veřejnost - Pestrý program naší Noci vědců navštívilo téměř 900 lidí (přehrát videoreportáž). 

9.10.- ZŠ- Hrajeme 4 chemická divadla v ZŠ Odolena Voda (100 účastníků).

16.10.- MŠ- Hrajeme 2 chemická divadla v MŠ Duha Košíře (45 účastníků).

17.10.- SŠ -  Poslední letošní (4.)  3 praktická měření pro studenty 3. ročníku MSŠCH (15 účastníků).

21.10. - ZŠ - Další  sobotu pokračují chemické kurzy Cesta za Nobelovkou, dnes na téma elektronické obvody - 30 účastníků ve 3 kurzech. 

23.10.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS II
(10 účastníků).

24.10.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS I
(10 účastníků).ZÁŘÍ ( 8 )
Programu se celkem zúčastnilo 130 zájemců.

5.-18.9. - SŠ - Praxe 2 studentů  z MSČH v laboratořích Odd. nízko dimenzionálních systémů, odborně vede náš doktorand Ing. O. Volochansky. 

12.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro 9. A ze ZŠ Kladská Praha 2 (23 účastníků).

16.9. - ZŠ - Další  sobotu pokračují chemické kurzy Cesta za Nobelovkou, dnes na téma hustota - 26 účastníků ve 3 kurzech. 

19.9. - SŠ -  Program Den (s) vědcem pro žáky M-F semináře z Real. gymnázia a ZŠ O. Wichterleho  z Prostějova (11 účastníků).

21.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro 9. B ze ZŠ Kladská Praha 2 (23 účastníků).

25. 9.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS II
(10 účastníků).

26.9. - ZŠ - Chemické workshopy pro žáky 5. třídy ze ZŠ na Jarově (25 účastníků).

26. 9.  - ZŠ, SŠ - Pokračuje kroužek z chemie pro žáky ZŠ a domoškoláky -  kurz DS I 
(10 účastníků).SRPEN ( 4 )
Programu se celkem zúčastnilo 68 zájemců.
14.-18.8.- SŠ - Biochemický kurz Uhlík v Boru 2023 (12 účastníků). 
16.8. - ped. ZŠ a SŠ - Den s naším experimentováním  na programu Letního kurzu pro pedagogy (CH-Bi) organizovaného v Olomouci týmem SSČ AV ČR (v rámci proj. Otevřená věda; účast 16 pedagogů z celé ČR)
21.-25.8. - SŠ - Letní škola NANO2023 (přijali jsme 22 účastníků). Ohlédnutí za školou přinášejí tři videoreportáže (21.8.------23.8.-----25.8.)
28.8.-1.9. - ZŠ  - Týdenní příměšťák pro 18 děti našich 10 zaměstnanců ScI CAmP 2023 s podtitulem Ze Země na Mars a Zase Zpět (akronym ZZMZZ  :o) ).  Více napoví poster.


ČERVEN ( 8 )
Programu se celkem zúčastnilo 1672 zájemců.

1.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro poslední třídu osmáků ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou (23 účastníků).

6.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro další deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (19 účastníků). 

8.-10.6. - ZŠ, SŠ, VEŘ -   Tři dny prezentujeme naši vědu a vzdělávání na stánku ústavu na Veletrhu vědy v pražských Letňanech (ca 1500 návštěvníků našeho stánku). 

12.6.- ZŠ -  Program Za chemií do knihovny dvě chemická divadla pro druháčky  v  ZŠ  Šestajovice, ve spolupráci s Knihovnou Horní Počernice. Navazujeme na program z podzimu 2022 a jedeme za žáky do jejich školy (50 účastníků).

13.6. - ZŠ - Chemické workshopy pro poslední třídu deváťáků ze ZŠ Odolena Voda
(18 účastníků). 

15.6. - ZŠ - Chemický workshop pro osmáky ze ZŠ Liteň  (ve spolupráci s Agenturou HaM)
(25 účastníků).

21.6.- SŠ -  Odpolední exkurze do 3 laboratoří pro skupinu studentů  programu Týden vědy na Jaderce (10 zájemců).

27.6.- SŠ -  Program  Den (s) vědcem navštíví studující oboru Analytická chemie ze  SPŠCH v Ostravě (17 účastníků).

KVĚTEN (16 )
Programu se celkem zúčastnilo 485 zájemců.
30.4. a 2.5. - VEŘ/ ZŠ-  2krát chemické divadlo a 2krát Ch workshop- nejdříve pro děti na Prázovce v Šedivinách ("Nedělní chemdidlo")  a potom v ZŠ Deštná v Orlických horách, postupně program pro všechny  třídy. (Celková účast na všech programech- 80 zájemců)

5.5.- ZŠ -  Pátky s chemií (02/10): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (účast 20 žáků).

5.5.- SŠ -  Další 3 praktická měření pro studenty 3. ročníku MSŠCH, dnes na téma  příprava a měření velikosti  nanočástic stříbra, měření v laboratoři klastrů a v laboratoři spektroskopie vysokého rozlišení (účast 11 studentů s pedagogem).

9.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (18 účastníků). 

13.5. - ZŠ - Pátým sobotním kursem tentokráte na téma Analyzujeme potraviny - bílkoviny a cukry v nich pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou
(42 dětí). 

16.5. -  ZŠ - Chemie a historie - divadlo chemických pokusů s názvem Alchymistka hrajeme pro 5 tříd 1. stupně v ZŠ Komenského Kralupy n. Vltavou (115 účastníků). 

18.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro další deváťáky ze ZŠ Odolena Voda (20 účastníků).


22.5. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

23.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro osmáky ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(16 účastníků). 

23.5. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

23.-24.5. - VŠ -  konference Studentský seminář ÚFCH JH 2023, kde své práce prezentuji naši bakaláři, magistři a doktorandi - 36 přihlášených; celkem 65 účastníků  včetně hostů.  

25.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro další osmáky ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(22 účastníků). 

29.5.- VEŘ- přednáška pro seniory v Domově seniorů Chodov ( K. Stejskalová přednáší seniorům v rámci programu AVČR  o J. Heyrovském, polarografii a Nobelově ceně; 20 účastníků).

30.5. - ZŠ - Chemické workshopy pro deváťáky  ze ZŠ Komenského z Kralup n. Vltavou
(18 účastníků) 

30.5. - SŠ - Praktika a přednáška pro studenty F-Ch semináře, z Gy Litoměřická Praha 9
(7 účastníků).

31.5. - VOŠ -  Program přednášky a exkurzí pro studenty z VOŠZ Alšova Praha 1
(11 účastníků).
DUBEN (16 )
Programu se celkem zúčastnilo 388 zájemců.
3.4.  - ZŠ- Poslední  4 chemická divadla hrajeme v ZŠ Odolena Voda (94 účastníků).

5.4. - ZŠ-  Workshopy pro výběr žáků ze ZŠ SCIO Praha 13 -  v rámci proj. dne (13 účastníků).

12.4. - ZŠ-  Workshopy pro výběr žáků ze ZŠ SCIO Praha 13 - v rámci proj. dne (9 účastníků). 

13.4. - SŠ -  Workshopy pro studenty z Gymnázia Rychnov n. Kněžnou, program realizujeme ve  spolupráci s agenturou HaM (30 účastníků).

14.4.- MŠ- Dvě chemická divadla hrajeme v MŠ Radotín (35 účastníků).

15.4. - ZŠ - Čtvrtým sobotním kursem tentokráte na téma plyny kolem nás pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (42 účastníků). 

15.4. -17.4.  -SŠ- Třetí letošní fyzikální soustředění s řešením úloh pro Turnaj mladých fyziků 2023 absolvuje  náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu, 10 účastníků).

20.4. - ZŠ -  Workshopy pro osmáky ze ZŠ Poříčí nad Sázavou (17 účastníků). 

20.4. - VŠ - Celodenní F-Ch program pro 4 studující a 2 pedagogy z PřF Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. 

24. 4.   MŠ - Hrajeme chemická divadla pro předškoláky  v MŠ Jahodnice, Praha 10 (účast 39 dětí a 4 pedagožky) .

24.4. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (7 žáků).

25.4. - ZŠ -  Workshopy pro další osmáky ze ZŠ Poříčí nad Sázavou (23 účastníků). 

25.4. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

27.4. - SŠ -  Workshopy pro žáky ze ZŠ Křinec (z Nymburska), program realizujeme ve  spolupráci s agenturou HaM (26 účastníků).

28.4.- ZŠ -  Pátky s chemií (01- z posledního letošního  bloku 10 workshopů): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (18 účastníků).

28.4. -SŠ -  Tři praktická měření pro studenty 3.ročníku MSŠCH, dnes na téma:  voltametrické stanovení vit. C, měření metodou EPR a  mikroskopií AFM (9 účastníků).

BŘEZEN (9 )
Programu se celkem zúčastnilo 307 zájemců.
2.3. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou poslední deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi (25 účastníků).

3.3. -  ZŠ -  Pátky s chemií (03): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (17 účastníků). 

16. 3. - ZŠ-  Na chemický workshop přijedou deváťáci ze ZŠ Žižkov z Kutné Hory
(16 účastníků).

17.3. -ZŠ- 4 chemická divadla hrajeme pro prvňáčky v ZŠ Odolena Voda (84 dětí/pedagogů).

18.3. - ZŠ - Třetím sobotním kursem tentokráte o kyselinách a zásadách  pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (42 účastníků.). 

17.3. -19.3.  -SŠ- Druhé letošní fyzikální soustředění s řešením úloh pro Turnaj mladých fyziků 2023 absolvuje  náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu).

24.3. -ZŠ- Další 4 chemická divadla hrajeme v ZŠ Odolena Voda (83 účastníků).

27.3. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).

28.3. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).

ÚNOR  (14 )
Programu se celkem zúčastnilo 367 zájemců.
2.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi (23 účastníků).

6.2.- MŠ - Dvě chemická divadla hrajeme ve školce v Modřanech (MŠ Karásek, Praha 12; 43 účastníků).

7.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou další deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi
(20 +2 účastníků).

10.2. - SŠ a VŠ - V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (připadne na So 11.2.) pořádáme přednášky a exkurze pro zájemkyně o vědu- program Věda podle vzoru žena (20 účastnic). 

11.2. - ZŠ a VEŘ -  Plánujeme víkendový  program pro kulturní spolek SCHULE v Šedivinách (Orlické hory- viz Fb SCHULE), kde  po rekonstrukci  školy právě probíhá komorní výstava o zdejší německé škole, včetně exponátů, které do školy v minulém století patřily. Přes  den proběhne  chemický workshop pro děti a v podvečer plánujeme  přednášku o J. Heyrovském pro dospělé, protože dnes je to právě 1 den a 101 let od objevu polarografie :o) - 10.2.1922). (Celkem 26+15 účastníků).

14.2. - SŠ -  Program Den (s) vědcem (praktika v laboratořích a přednášky) navštíví vybraní studenti  z Gymnázia Mozartova  v Pardubicích (15+1 účastníků).

17.2. -  ZŠ -  Pátky s chemií (01): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (20+1 účastníků) . 

20.2.- MŠ - Čtyři chemická divadla hrajeme pro 1.-4. třídu v ZŠ Mladé Buky (Krkonoše, u Trutnova), celková účast 60 dětí a 6 pedagogů.

21.2. - ZŠ -  Na chemický workshop přijedou další deváťáci ze ZŠ ze Staré Boleslavi
(účast: 19+2).

22.2. - ZŠ - Workshopy pro výběr žáků ze ScioŠKOLY z Prahy 3 (17 účastníků). 

24.2. -  ZŠ -  Pátky s chemií (02): výuka chemie chemickými workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (17 účastníků). 

25.2. - ZŠ - Dalším sobotním kursem tentokráte o elektrolýze a galvanických článcích/bateriích  pokračují 3 chemické kurzy pro zájemce o chemii - Cesta za Nobelovkou (40 dětí a žáků). 

27.2. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).

28.2. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 žáků).
LEDEN (10)
Programu se celkem zúčastnilo 211 zájemců.
1.1. - SŠ- v projektu Otevřená věda 2023 zahajujeme 6 nových stáže pro 12 stážistů z celé ČR. Povedou je lektorky a lektoři: Eva Krupičková, Květa Stejskalová, Karolina Simkovičová, Stanislav Valtera, Martin Jindra a Mikuláš Matoušek. 

4.1. - ZŠ - 4 přednášky věnované chemii a Jaroslavu Heyrovskému si vyslechli osmáci a deváťáci v ZŠ Poláčkova z Prahy 4 ) (účast 50 žáků)

6.-8.1. -SŠ- První letošní fyzikální soustředění s řešením úloh na Turnaj mladých fyziků 2023 absolvoval náš tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu) (účast 10 studentů).

19.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci ze 4. třídy ze ZŠ Heřmánek z Prahy 8 (13 žáků s pedagogem). 

21.1. - ZŠ - Prvním sobotním kursem tentokráte o  metodách separace (čili rozdělování látek) zahajujeme letošní 3 chemické kurzy pro 42  zájemců o chemii - Cesta za Nobelovkou. 

24.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci ze 3. třídy ze ZŠ Německo-českého porozumění z Prahy 8 (21 účastníků). 

25.1.- SŠ- Návštěva žáků z Gymnázia Českolipská Praha 9 v rámci projektového dne věnovaného sklu coby chemické substanci... Žáci navštíví sklářskou dílnu I. Černého, některou z laboratoří a budou také seznámeni s J. Heyrovským a polarografií (19 účastníků).

30.1. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ II) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (12 účastníků).

31.1.- ZŠ - Chemické divadlo a krátký workshop absolvují žáci z další 3. třídy ze ZŠ Německo-českého porozumění z Prahy 8 (22 účastníků). 

31.1. -  ZŠ Kroužek chemie  (DŠ I) pokračuje novým programem experimentování  v EDU laborce (10 účastníků).AKTUALITY

4.7. 20234 - Obě letní školy znají své účastníky...
Slibovaný výběr účastníků našich dvou letních škol byl proveden. 
19.6.2024 - POSUNUTO do 27. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnovou školu NANO2024
Letní škola pro dvacítku středoškoláků NA

22.5.2024 - DO 10. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnový chemický kurz Uhlík v Boru 2024
Kurz pro středoškoláky Uhlík v Boru opět bude a to od 12. do 16. srpna 20

11.4.2024 - Harmonogram akcí roku 2024- vzděláváme naplno, duben jede rekordních 22 akcí...

Pedagogové, kteří koncem roku neváhali a objednali své programy, jsou již v našem harm

19.2.2024 - Program "Věda podle vzoru žena" měl své navštěvnice i návštěvníky (fotogalerie).

Již podruhé jsme uspořádali program komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinár

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie je krásná | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2024 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist