HledatMapa strnek

Pbh kapky

60 let Nobelovky 2019

Rok 2019 bude jistě krásným rokem, mj. i rokem 60. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému, proto jsme letošní harmonogram nazvali právě takto. My budeme každý měsíc tohoto našeho vynikajícího vědce  a skvělého člověka  představovat mladým generacím a to např. přednáškami, exkursemi, výstavami a dalšími vzdělávacími akcemi.

Přijďte  se tedy s námi bavit (ale i vzdělávat) a zjistíte, že  CHEMIE NENÍ  NUDA, není sice zrovna snadnou  disciplínou, někdy se při ní pořádně zahřejete (a zapotíte), ale  zadaří li se,  její  produkty jsou COOOOOOL !


Od 1.1.2018 jsou tyto naše popularizačně-vzdělávací  aktivity zahrnuty do řešení

pětiletého projektu  MŠMT OP VVV „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“

(HRA projekt, aktivita F).


A tak Vás u nás letos opět čekají:  chemické workshopy, chemické divadlo pro nejmenší, exkurse do našich laboratoří, ukázky praktických měření v našich laboratořích, stáže a praxe pro studenty se zájmem o přírodní vědy, popularizační přednášky našich vědců ve školách, vzdělávací semináře a pořady pro pedagogy CH a FY, vyprávění ve vědeckých kavárnách, přírodovědné (ale i jiné)  výstavy,  kvizy, testiky a jiné soutěže o chemické ceny, srpnová letní škola NANOŠKOLA2018 (19.-23.8.2019 pro středoškolské studenty) a naše účast na letních školách pro pedagogy organizovaných projektem Otevřená věda AV ČR (srpen 2019, jak pro ZŠ tak pro SŠ pedagogy),  v listopadu opět budeme pořádat tradiční  Den otevřených dveří (pravděpodobně čtvrtek 7.11. 2019)  našeho ústavu a další akce např. v rámci celoakademického  Týdne vědy a techniky aj.

Stačí si jen vybrat, a zúčastnit se či se inspirovat k objednání obdobné akce z našeho chemického menu pro své žáky a studenty.


Přijďte se vzdělávat a současně bavit s programy  a   lektory našeho vzdělávacího týmu PEXED:

PEXED-logo.jpg


Budete s námi experimentovat v našich programech v laboratořích (workshopy, praktika, stáže), budete se s námi učit v naší učebně (dělají to například i učitelé SŠ a ZŠ  :o )  ) ...Vězte, že  naše společnost potřebuje mladé, zapálené, vzdělané, tvořivé, chytré a přemýšlivé chemiky a fyziky, kteří se svými nápady najdou v tomto oboru  perspektivní kariéru a pro svět  navrhnou  třeba  řadu nových technologií, objeví a popíší nové materiály, zkonstruují nové přístroje a vymyslí nové metody měření, zkrátka budou stát u zrodu nových myšlenek v základním výzkumu či aplikací a  inovací, po kterých se neustále volá ....

Není čas otálet, 1. ledna jsme již MY začali pracovat na propagaci odkazu Jaroslava Heyrovského a naší současné vědy a vědců,
a VY se k nám vypravte na některou z pestré palety našich akcí :o)

Přehled doplňujeme,

 již proběhlo nebo je rezervováno celkem 88 akcí.


ŘÍJEN (13 )
ZÁŘÍ (8)
Omlouváme se, přehled akcí v září a říjnu  doplníme v nejbližších dnech.


SRPEN (5)

14.8. 2019 - ZŠ ped - Jednodenní workshop  pro ZŠ pedagogy  chemie v rámci projektu  Otevřená věda v Jindříši u J. Hradce (učí M. Zlámalová a M. Klusáčková).

19.-23.8. 2019 - SŠ - Tradiční týdenní letní škola NANO2019 (max 25 účastníků- SŠ studentů z celé ČR).

20.8. 2019 - SŠ ped - Jednodenní workshop pro pedagogy  chemie v rámci projektu  Otevřená věda v Jindříš (učí K.Stejskalová).

21.8.2019 -  ZŠ - Workshop chemie pro žáky letního tábora z Litoměřic.

26.- 30.8. - ZŠ, SŠ - "Neon v boru" - týdenní kurz chemie (10 chemických úloh v 5 dnech) v naší výukové laboratoři (pro max 10 účastníků).

Celková návštěvnost srpnových  programů - 340 zájemců.
ČERVENEC (2)
24.7. 2019 -  ZŠ - Exkurze do laboratoří pro žáky letního astronomického tábora z Brna (70 účastníků).

30.7. 2019 -  ZŠ - Chemický workshop pro skkuúinu žáků (12 ) letního příměstského  tábora z Prahy.

Celková návštěvnost červencových  programů - 82 zájemců.

ČERVEN (7)
4.-26.6. 2019 - SŠ, VEŘ, ZŠ -  Putovní výstava Příběh  kapky o Jaroslavu Heyrovském zavítá na tři týdny do Gymnázia ve Strakonicích (návštěvnost 500 zájemců).

4.6.2019 - SŠ - Přednášky  (3x) o Jaroslavu Heyrovském pro studenty všech 1. - 3. ročníků  gymnázia odstartují výstavu Příběh kapky ve Strakonicích  (účast 350  žáků z vybraných vyšších ročníků).

6.-8.6.2019 - MŠ, ZŠ, VEŘ - Veletrh vědy v Letňanech: v malém sále proběhne 5 chemických divadel Posviť si citronem na duhu pro registrované zájemce (hraje K. Stejskalová, 120 návštěvníků).

11.6.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II.  (15 zájemců)

13.6.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I.  (15 zájemců)

22.6. 2019 - MŠ, ZŠ -  poslední sobotou v tomto školním roce pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou. Od září budou kurzy pokračovat pro nové  skupiny dětí a žáků.

26.6.2019 - ZŠ - Chemický workshop pro žáky 7. ročníku ze ZŠ J.G. Jarkovského z Prahy 1 (25 účastníků).

Celková návštěvnost červencových  programů - 1055 zájemců.
KVĚTEN (11)
3.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 3  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  ZŠ  v Odolené Vodě (tři 3. třídy- 65 účastníků ).

13.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 2 chemická divadla Posviť si citronem na duhu v MŠ Veleslavín,
Praha 6 (50 účastníků).

13.5. 2019 - SŠ - Studenti 3. ročníku MSŠCH z Prahy mají svůj první kurz praktik v laboratořích (v rámci našeho společného projektu v programu podpory Mag. Hl. m. Prahy), dnes v lab. klastrů (J. Fedor), spektroskopie vysokého rozlišení (A. Knížek) a fotokatalýzy (R. Žouželka) (15 žáků).

14.-15.5.2019  - SŠ - pokračujeme ve výuce chemie a fyziky v BiGY Žďár n. Sázavou v projektu OP VVV tzv. "SŠ šablony": Dr. O. Votava výuka fyziky ve 3. ročnících (téma optika-elektřina-magnetismus), Dr. K.Stejskalová - výuka chemie v 1. ročnících (téma: separace listových barviv
a chemie přírodních látek) (60 záků).

17.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  ZŠ  v Odolené Vodě (dvě 1. třídy) (50 žáků).

20.5.-31.5.- SŠ - Svou odbornou praxi absolvují 2 studenti 3. ročníku SPŠCH Ak. Heyrovského z Ostravy (23 žáci).

24.5.2019 - ZŠ - Hrajeme další 2 chemická divadla Posviť si citronem na duhu v MŠ Veleslavín, Praha 6 (50 dětí).

25.5. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma analýza potravin).

28.5.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (15 žáků).

29.5. 2019 -SŠ- Studenti 3. ročníku MSŠCH z Prahy mají svůj druhý kurz praktik v laboratořích (v rámci našeho společného projektu v programu podpory Mag. Hl. m. Prahy), dnes v lab. organometalické kaalýzy (M. Horáček), lab. mikroskopie atomárních sil (H. Tarábková) a lab. elektronové mikroskopie (M. Bouša) (15 žáků).

29.5.2019 - SŠ, VEŘ -  Již po jedenácté  budeme spoluorganizovat  slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro absolventy-maturanty  Gymnázia Litoměřická z Prahy 9, spoluorganizujeme v našich prostorách Brdičkovy posluchárny ve spolupráci s vedením gymnázia.
(300 hostů).
30.5.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I. (15 žáků).

Celková návštěvnost květnových  programů - 667 zájemců.
DUBEN (8)

1.4.2019
- MŠ - Hráli jsme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v    Pohádka,
Praha 4-kamýk (účast 49 dětí a 6 učitelek)

9.4. 2019 dopoledne - ZŠ -  Chemický workshop Chemie není nuda absolvují  deváťáci ze ZŠ z Nymburka (organizováno ve spolupráci s Agenturou H&M, účast 23 osob).

9.4.2019  odpoledne- ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II  (téma - pokračování v tématu elektrochemie- galvanizace + reakce kyselin a zásad; 12 osob).

11.4. 2019  - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I (téma bílkoviny, cukry- analýza; 10 osob).

16.4.2019 - MŠ - Hrajeme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  MŠ Velká Hleďsebe (u Mariánských Lázní, účast  45 osob).

27.4. 2019  - MŠ, ZŠ -  Akademie domoškoláků. Dr. K. Stejskalová na tradičním setkání žáků a rodičů vzdělávajících systémem domácí výuky v hodinovém představení přiblíží výuku  chemie experimentováním tak, jak to dělá vzdělávací  tým PEXED v ÚFCH JH (již několik let :o) účast 70 rodičů s dětmi  ).

27.4. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma forenzní analýza II.).

29. a 30.4.2019 -  VŠ - Konference Seminář studentů 2019, kde budou naši  studenti prezentovat výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací  ( účast 28 soutěžících a  20 hostů-vědců, KC AV ČR v zámku v Liblicích u Mělníka).

Celková návštěvnost dubnových  programů - 305 zájemců.
BŘEZEN (15)
1.-31.3.2019 - VEŘ -  Výstava (2 plakáty, polarograf a knihy) propagující  historii a současnost VaV  ÚFCH JH,  ve výloze Knihkupectví Akademia ve Vodičkově ulici. Výstavku za měsíc březen měly možnost zhlédnout, při čekání na tramvaj či cestou okolo výlohy, stovky až tisíce lidí :o)

1.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme  2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Šimůnkova na Praze 8 (návštěvnost  42 děti a 2 pedagožky)

5.3. 2019 - ZŠ -  Chemický workshop Chemie není nuda absolvovali  osmáci ze ZŠ z Kralup (organizováno ve spolupráci s Agenturou H&M; 21 účastníků).

8.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz II.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu elektrochemie v 1. A (4 hodiny:  teorie i laboratorní výuka, účast 30 žáků a pedagogů).

11.3. 2019 - VEŘ - Výstava v Galerii 4P Svět podle Hieronyma Bosche byla zahájena vernisáží, fotogalerii najdete na ústavním facebooku (návštěvnost ca 50 hostů).

12. 3.-3. 4. 2019 SŠ-ZŠ - VEŘ - Výstava v Galerii 4P:  Svatopluk Civiš: Svět podle Hieronyma Bosche (výstavu navštívilo okolo 300 zájemců)


12.3.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (pokusy na téma hustota - dokončení a cukry (15 žáků, 3 rodiče).

14.3.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - plánujeme téma (téma hustota - dokončení a cukry (8 žáků, 1 rodič).

19.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme  2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro 3-leté až 5-leté děti v  MŠ Dolákova na Praze 8 (účast 31 dětí, 3 učitelky).

20.3.2019 - ZŠ - Program "Posviť  si citronem  na duhu"  a výstavu Svět podle Hieronyma Bosche  od  S. Civiše navštívili  žáci 3. třídy ze ZŠ Kbely (účast 25 žáků a dvě pedagožky).

21.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz III.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu Bílkoviny a cukry v 1. C (účast 27 studentů, 2 pedagogové).

22.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz IV.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu Bílkoviny a cukry v 1. A  (účast 30 studentů, 2 pedagogové).

26.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme další 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Dolákova na Praze 8 (40 dětí a 4 učitelky) .

28.3.2019 - PED - prezentace Dr. K. Stejskalové o práci ÚFCHJH s nadanými studenty,  na konferenci Asociace ředitelů gymnázií ČR v Brně (účast ca 200 ředitelů a j. hostů).

30.3. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračoval kurz pro 34 dětí ve věku 5-11 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma Co jíme a proč:  cukry, bílkoviny - analýza potravin; účast 34 dětí).

Celková návštěvnost březnových  programů - 872 zájemců.
ÚNOR (7 )
7.2.2019 - SŠ - pokračujeme ve výuce chemie a fyziky v BiGY Žďár n. Sázavou v projektu OP VVV tzv. "SŠ šablony", dnes další 4 hodiny: Dr. O. Votava výuka fyziky ve 3. ročnících (téma elektřina a magnetismus), Dr. K.Stejskalová - výuka chemie v 1. ročnících (téma: elektrochemie, účast 70 žáků).

12.2.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (téma hustota kaplin a pevných látek (účast 10 žáků, 4 rodiče).

14.2.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - téma hustota pokračování (účast 11 žáků, 4 rodiče).

15.2. 2019 -  MŠ - Hráli jsme chemické divadlo Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Sluníčko na Praze 9 ( 25 dětí a 2 pedagogové).

25.2. 2019 - ZŠ - Chemické divadlo Posviť si citronem na duhu v ÚFCH JH navštíví skupina rodičů s dětmi ve věku 3. - 4. třída (účast 25 zájemců).

26.2. 2019 - VŠ - naši mladí popularizátoři  - 11 mladých vědců se zúčastnilo celodenního  vzdělávacího semináře na téma, jak se prezentovat vědu a  výzkum na sociálních sítích, školil Mgr. Petr Cieslar z mediálního odboru AV ČR.

28.2. 2019 - VŠ - naši mladí popularizátoři  - 11 mladých vědců se zúčastnilo celodenního  vzdělávacího semináře na téma, jak napsat podklady pro tiskovou zprávu, jak písemně komunikovat s médii a  jak napsat popularizační článek o své vědě a výzkumu, školil Mgr. Viktor Černoch z mediálního odboru AV ČR.

Celková návštěvnost únorových programů - 175 zájemců.
LEDEN (12)

9.1.2019 -  VEŘ - Vernisáž výstavy  Jiří Suchý: Grafiky (ca 60 hostů vernisáže). Výstava potrvá do 15. února 2019 Celková návštěvnost výstavy- ca 400 návštěvníků).

9.1.22019 - MEDIA -  Krátký článek v časopisu městské části Praha 8 OSMIČKA popularizující náš ústav (na stánce 6 odkazu).

14.1. 2019 - SŠ -  výstavu Jiřího Suchého a její komentovanou prohlídku zažili žáci 2.B Gymnázia Nad Štolou z Prahy 7 (výtvarná skupina, 20 žáků).

15.1.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (téma Kyseliny a zásady, účast 12 žáků a rodičů a  4 stážistů v projektu OV2019-didaktická stáž)

17.1.2019 -  SŠ - Workshop na téma Bílkoviny navštívili žáci 3.ročníku (seminář Chemie a život) z Gymnázia Na Zatlance z Prahy 5 (14 +1 pedagožka).

18.1.2019 -  ZŠ - Program "Posviť  si citronem  na duhu"  a výstavu Jiřího Suchého: Grafiky navštívili žáci 4. třídy ze ZŠ Kbely (24+2 pedagožky).

19.1.2019 -  MŠ, ZŠ - Pokračuje čtvrtá série sobotních chemických kursů pro předškoláky MŠ a žáky ZŠ - Cesta za Nobelovkou (účast 40 dětí ve 3 kurzech, 5-13 let). Čtvrtou  sobotu věnujeme forenzní analýze, která se bez chemie neobejde :o)

23.1.2019 - VEŘ -  Přednáška o Jaroslavu Heyrovském a jeho cestě k Nobelově ceně, v sále ÚFCH JH, začátek v 17 hodin (přednáší Dr. K. Stejskalová, autorka výstavy Příběh kapky, účast 12 zájemců-seniorů).

24.1.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - téma hustota pevných látek a kapalin (účast 10 žáků, 4 rodiče).

29.1.2019 - PED- seminář na NIDV MŠMT věnovaný práci s nadanými žáky SŠ a ZŠ navštívila a své zkušenosti  z ÚFCH JH prezentovala Dr. K. Stejskalová (účast 15 pozvaných odborníků z NIDV a různých škol z celé ČR).

31.1.2019- krátká prezentace aktivit ÚFCH JH spolu s  NF J.Heyrovského (Dr. K.Stejskalová a Dr. P.Barath z firmy Metrohm ČR, s.r.o.) na vyhlášení výsledků  celostátního  kola Chemické olympiády 2019 v Brně (účast  ca 70 studentů  aj. hostů)

1.-31.12.2019 - Program pro žáky SŠ -  další ročník projektu Otevřená věda  od 1.1. 2019 zahájil novou sérii studentských stáží. I v našem ústavu jsem rozjeli stáže 15 středoškoláků v chemických a fyzikálních laboratořích a taky stáže s tematikou didaktiky chemie, kteří k nám zajíždějí měsíčně na minimálně 8 hodin své stáže. Zapojení lektoři (uvádíme bez titulů): P. Kubelík (2 stážisté),   O. Votava (3) , K. Stejskalová (3 +2), M. Zlámalová (3),  A. Knížek (1) a E. Krupičková-Pluhařová (1).  Postupně budeme přinášet fotografie z jednotlivých stáží. První focení proběhlo 18.1. v laboratoři  spekroskopie vysokého rozlišení - Patrik Kurka s lektorem Tondou Knížkem.

Další stáže, ne již v projektu Otevřená věda,  běží i na dalších pracovištích: R. Nebel (1), K.Dryahina (1), R.Žouželka (1), H. Tarábková (1), J. Fedor (1), M. Remzová (2), K. Stejskalová (1), M. Horáček (1), K. Mlekodaj a V. Pashkova (2), R. Sokolová (1).

Celková návštěvnost lednových programů - 655 zájemců.

AKTUALITY

11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

24.10.2018- Harmonogram "Žijeme chemií 2018" má již plánováno/rezervováno/realizováno REKORDNÍCH 101 akcí

Letošní harmonogram akcí se pomalu plní a blíží tak ke konci roku.  Máme za sebou le

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | 60 let Nobelovky 2019 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2019 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist