HledatMapa strnek

Pbh kapky

Vědcem na zkoušku 2020

Do ústavu každoročně jezdí zájemci z různých škol a absolvují svůj vzdělávací program složený z přednášek, praktik, workshopů nebo, to pro ty z MŠ a 1.stupně ZŠ, z chemického divadla. 
Ne jinak tomu bude i letos. Pro inspiraci ke své návštěvě se podívejte na rok minulý,  2019 -zde.

2019-prehled-PEXED-PF2020.jpg

                                      Od  ledna 2020 již proběhlo či bylo/je rezervováno 93 akcí.

 Bohužel kvůli omezením (nouzový stav na jaře ale i na podzim!!!!!! )
díky koronavirové pandemii, 
bude ale řada z  dříve naplánovaných programů (viz seznam níže)
realizována zřejmě až  v roce 2021. 

Podrobný přehled naleznete níže na stránce.

Momentálně, opět od 14.října  tedy více fungujeme přes internet ve "virtuální laboratoři". 
  Zjara jsme pro vás udělali program 7 pokusů S Chemikem v kuchyni. 
Úlohy (včetně pracovních listů s opakováním) najdete v odkazu 
AKTUALITY.  
OSMIČKOVÁ CHEMIE - krok za krokem.....tvoříme výuku chemie přes net pro naše žáky 7. a 8. ročníku ze ZŠ SCIO Praha 13, kteří k nám chodí  (tedy pokud to lze :o) ). Sledovat výuku chemie pro 8. ročník na myšlenkových mapách a audio nahrávkách může ale každý, kdo to potřebuje či chce (odkaz  ZŠ SCIO Praha 13).
.

Snímek1.JPG

                                                          
PROSINEC  (5 )
19.12. - ZŠ -  zakončujeme pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou čtvrtou  sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí). Od ledna bude probíhat  další kurz pro nové zájemce (16.1. 2021 zahajujeme).

17.12. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II.


15.12. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.


*** ZRUŠENO--- Ceny budeme oceněným rozesílat. Natočíme videovizitku předstvující letošní Ceny NFJH 2020 a oceněné.
10.12. -  SŠ, VEŘ -  Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nadaným středoškolákům - vítězům předmětových olympiád a soutěží SOČ.

30.11.-4.12.- VEŘ- další ročník naší tradiční výstavy amatérských prací Nejen prací živ je člověk.

Celková návštěvnost prosincových  programů - XX zájemců.
LISTOPAD  (7 )

26.11. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II.


24.11. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), možná nabídneme náhradní termin na prosinec. Včas vyvěsíme. 
12.11.  - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II. (náhrada za 22.října)


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření)
5.-8.11. - ZŠ, SŠ, VEŘ -  v rámci tradičního každoročního akademického festivalu Týden vědy a techniky jsme měli v plánu uspořádat alespoň  2 chemdidla pro rodiče s dětmi a žáky  ZŠ (6.11. od 9:30 pro 10 zájemců a v 11 hodin pro dalších 10 zájemců) a 2 nedělní workshopy pro rodiče s dětmi (8.11. od 10 pro 10 dětí a ve 13 hodin pro jiných 10 dětí). 
K vidění měla být i  výstava Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském a polarografii (5.-8.11. 10-17 hodin) instalovaná ve vestibulu v přízemí ústavu. Den otevřených dveří s přednáškami a exkursemi byl pánován na 5.11. 


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření) 
7.11. - ZŠ -  Pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).

Celková návštěvnost listopadových  programů - XX zájemců.

ŘÍJEN (10 )

*** ZRUŠENO (mimořádné prázdniny), bude  nový termín !!! 

27.10. - ZŠ -  Výuka  4. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13.*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), přesun na 12. listopadu  !!!

22.10. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II.*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), distančně zajistíme výuku na téma Atom !!!

Materiály ke stažení (slidy s textem a obrázky a komentáře formou audio souboru) a procvičení látky  zveřejníme v odkazu AKTUALITY.

20.10. - ZŠ -  Výuka  3. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13.
*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), bude  nový termín !!!

17.10. - ZŠ -  Pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), bude  nový termín !!!

16.10. - ZŠ- Hrajeme dvě chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky v MŠ Šimůnkova Praha 8.13.10. - ZŠ -  Výuka  2. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13. Téma: separační metody v praxi- experimentujeme v laboratoři na téma  filtrace, extrakce, chromatografie (12 účastníků).


6.10. - ZŠ -  Výuka  1. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13. Téma- seznámení s chemií, co je látka, prvek, sloučenina, směsi  a oddělování jejich složek (výuka teorií) (15 účastníků)..


1.10. - SŠ -  Druhá praktika v laboratořích pro žáky 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1- úlohy: elektronový mikroskop; nanočástice stříbra; voltametrické stanovení vitaminu C v citrusech (15 účastníků).


30.9.  a 1.10. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky ve dvou 1. ročnících z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná bílkovinám a redukujícím cukrům (55 účastníků).


Celková návštěvnost říjnových   programů - 97 zájemců.

ZÁŘÍ (5 )

29.9. - SŠ - První praktika v laboratořích pro žáky 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1- úlohy: elektronový mikroskop; EPR spektroskopie; spektroskopie vysokého rozlišení (12 účastníků).


29.9. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (15 účastníků).


24.9. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. B ročníku z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná elektrochemii (28 účastníků).


23.9. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. C ročníku z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná elektrochemii (27 účastníků).


19.9. - ZŠ -  Zahajujeme podzimní pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou první sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).


Celková návštěvnost zářijových  programů - 117 zájemců.

SRPEN (4 )

11. 8. –  ped ZŠ -  Celodenní kurz chemických experimentů pro pedagogy mimoškolních činností pedagogy  ZŠ, v rámci projektu Otevřená věda, v Jindříši u Jindřichova Hradce (účast 12 pedagogů)


19. 8. - ped ZŠ, SŠ -  Celodenní kurz chemických experimentů pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ, v rámci projektu Otevřená věda, v Jindříši u Jindřichova Hradce (účast 12 pedagogů).


17.-21. 8. –  SŠ - Letní škola NANO2020 pro nadané zájemce o Ch, Fy a Bi z celé ČR (22 studentů).


24.-28. 8.SŠ  - Letní chemický kurz Dusík v Boru pro zájemce o Ch a Bi (8 studentů).


Celková návštěvnost srpnových  programů - 54 zájemců.

ČERVENEC (1 )

14.7. - SŠ- Výuka chemie dvěma workshopy, pro účastníky letní školy FyBiCH v Nekoři v Orlických horách (organizuje Contipro a.s. Dolní Dobrouč; účast 25 žáků).

Celková návštěvnost červencových  programů - 25 zájemců.


ČERVEN (11 )

25.6. - ZŠ-Výuka kroužku chemie DŠ II (15 žáků a rodičů).


23.6. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (18 žáků a rodičů).


ZRUŠENO ----20.6. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou. Kurz bude v připadě zájmu rodičů pokračovat na podzim 4 sobotami (září-prosinec). Rodiče dětí, jež absolvovaly první pololetí takto nešťastně stopnutého kurzu (září 2019 -leden 2020) obdrží leták s nabídkou podzimních sobot v průběhu června.


Sobotní kurz pro zcela nové zájemce tak musíme posunout o půl roku  a zahájit až v lednu 2021. Zájemci, kteří se nám na něj také již hlásí, budou obeslání letákem s termíny pro leden-květen 2021 v průběhu podzimu 2020.

18.6. - ZŠ-Výuka kroužku chemie DŠ II (15 žáků a rodičů).

15.6. - ZŠ - 3 chemdidla Posviť si citronem na duhu jsme hráli ve Scioškole v Praze 13 (postupně po skupinách, celkem pro 30 žáků a 2 pedagožky).

9.6.  - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (12 žáků a rodičů)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.6. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 15.6. -  SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 12.6. - ZŠ - ZŠ-Chemický  workshop pro ZŠ Ustavní Praha 8 (5.C třída).

Pro rok 2020 akce zcela ZRUŠENA !!!!!! 4.- 6.6.- VEŘ/MŠ/ZŠ/SŠ -  S naším stánkem se po dvou letech zase zúčastníme Veletrhu vědy AV ČR  v PVA Letňany. Představíme něco z naší vědy a výzkumu a taky naše vzdělávací programy.

ZRUŠENO !!!!!  3.6. -  SŠ a VEŘ - Ceremoniál slavnostního předání maturitních vysvědčení žákům z gymnázia Litoměřická z Prahy 9 se tradičně odehrává za naší účasti v sále R. Brdičky.


Celková návštěvnost červnových  programů - 92 zájemců.

KVĚTEN (10 )
ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 28.5.- ZŠ - Chemický workshop pro žáky 7. třídy ze ZŠ Plzeň (rezervace Agenturou HaM).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 25.5. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 26.5. -  SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), 23.5. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 21.5. - ZŠ- Výuka kroužku chemie DŠ II.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 19.5. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 18.5. - MŠ -  Dopolední chemické divadlo (2x) Posviť si citronem na duhu v MŠ Odolena Voda.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 14.5. -  ZŠ- Chemický  workshop pro ZŠ Ustavní Praha 8 (5.A třída).

ZRUŠENO, bude  nový termín !!!!! 11.5. - VEŘ -  Zahájení výstavy Jaroslav Hutka:  Linoryty, v Galerii 4P v ÚFCH JH. Výstava potrvá do poloviny června.

ZRUŠENO  4.-5.5.- VŠ a SŠ -  Seminář studentů ÚFCH JH v Liblicích (KC AV ČR).

DUBEN (13 )

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 28.4.  - SŠ/VEŘ - Instalace 32. putovní výstavy Příběh kapky v Gymnáziu Hejčín v Olomouci (výstava je plánována do 10.6.2020).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 22.4. - ZŠ- Výuka kroužku chemie DŠ II.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 21.4. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 20.4. - SŠ - Další výuka v modulu Odborník z praxe plánována  v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky). 

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 18.4. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou snad bude pokračovat další sobotou.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 17.4. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.4. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 14.4. - SŠ- Chemický workshop pro studenty Gymnázia J. K. Sladkovského z Prahy 3.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  9.4. - VOŠ - Chemický program pro VOŠZ Alšova z Prahy 1.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  7.4. - ZŠ -  Odpolední workshop pro žáky  chemického semináře ze ZŠ Litvínovská 500 z Prahy 9.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 7.4. - MŠ -  Dopolední chemické divadlo (2x) Posviť si citronem na duhu v MŠ Chýně.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 6.4. - ZŠ -  Chemický workshop pro žáky 8. třídy ze ZŠ Kralupy.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 2.4. - ZŠ -   Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

BŘEZEN (14 )

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   31.3. - SŠ - Další výuka v modulu Odborník z praxe v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky). 


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   30.3. - SŠ - Program Den  (s) vědcem (tj. přednášky a praktika) pro žáky 2 Gymnázií z Pardubic (ve spolupráci s KSPN Pardubického kraje).


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   27.3. - ZŠ - Rezervován chemický workshop pro  ZŠ Dubá (spolupráce s agenturou HaM)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   26.3.- ZŠ - výuka kroužku chemie DŠ II.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   24.3.- ZŠ- Odpoledne pravidelný chemický kroužek pro žáky DŠ I.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   24.3. - ZŠ -  Dopoledne rezervován chemický workshop pro 8. třídu ze ZŠ Davle (spolupráce s agenturou HaM)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  23.3. - ZŠ - Rezervován chemický workshop pro žáky ZŠ Hostivice.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  21.3. - ZŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou pokračuje 4 sobotami ve druhém pololetí.ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 20.3. - ZŠ -  žáci třídy 5.C ZŠ Ústavní Praha 8 navštíví chemický workshop.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 19.3. - SŠ - Studentky semináře z GyOA z Pelhřimova absolvují svůj půldenní program  přednášek a praktik v laboratořích Den (s) vědcem.


ZRUŠENO - 17.3. -  VEŘ- výstava Umění a věda/Věda a umění (Galerie 4P ve vestibulu ústavu). Výstava potrvá do 30. dubna. Přesun na září/říjen  2020.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 17.3. - ZŠ - Žáci 5. A a 5. B a 7. třídy budou mít svůj chemický workshop (ZŠ Pyšely).


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.3. - ZŠ -  Žáci třídy 5.A ZŠ Ústavní Praha 8 navštíví chemický workshop.


9.3. - ZŠ -   Žáci třídy 5.B ZŠ Ústavní Praha 8 navštívili chemický workshop (18 účastníků).


Celková návštěvnost březnových  programů - 18 návštěvníků.

ÚNOR  (5 )
27.2. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ II. (10  účastníků).

25.2. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ I. (15  účastníků).

24.2. -  SŠ - výuka v modulu Odborník z praxe v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky, celkem účast 55 žáků)

19.2. - SŠ - Chemický workshop pro žáky 2. ročníku z gymnázia -  Lauderovy školy při ŽO v Praze  (17 účastníků).

4.2. - SŠ- Chemický workshop pro žáky kvarty z Gy J. K. Sladkovského z Prahy 3  (26 účastníků).


Celková návštěvnost únorových  programů - 123 zájemců.


LEDEN  (8)
30.1. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ II. (15  účastníků).

29.1. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Žamberk (32 účastníků, ve spoluráci s Agenturou HaM).

23.1. - MŠ - 2 chemdidla Posviť si citronem na duhu v  družině ZŠ Novoškolská Praha 9
(65 účastníků).

18.1. - ZŠ/MŠ -  Další sobotní kurz Cesta za Nobelovkou (35 účastníků).

17.1. - ZŠ -  chemický workshop pro 13 účastníků z Klubu nadaných dětí ze ZŠ Zdiby.

16.1. - 14.2. - VEŘ - Výstavu Krajinou tajemnou navštívilo za 4 týdny jejího trvání celkem asi 300 zájemců.

15.1. - VEŘ -  Výstava Krajinou tajemnou (Jiří Mocek-oleje a Ivan Král-fotografie) v Galerii 4P ve vestibulu ústavu zahájena vernisáží ( ca 100 hostů vernisáže).

2.1. - SŠ - V lednu bylo v ústavu zahájeno 8 nových stáží v projektu Otevřená věda AV ČR 2020 , které navštěvuje 15 stážistů z celé ČR.  Lektorování se ujalo 7 vědců (fotogalerie stážistů a lektorů na ústavním Fb).
 
Celková návštěvnost lednových  programů -  575 zájemců.


AKTUALITY

23.11.2020 - Distanční výuka na téma PERIODICKÁ TABULKA... (Nejen) pro chemiky ze ZŠ SCIO Praha 13

Další kapitolkou pokračuje naše výuka chemie pro osmý ročník. Konkrétně se žáky Z

10.11. 2020 - Zase po čase pěkné další pokusy pro nejmenší se Zuzkou :o)

Zuzku znáte, v našem PEXED týmu se věnuje menším d

9.11.2020 - Distanční výuka na téma MODELY ATOMU... (Nejen) pro chemiky ze ZŠ SCIO Praha 13

Ocitli jste se na naší stránce a nejste ze SCIO základky na

5.11.2020 - Opakovaní tématu Prvek-Atom-Ionty aj. ..pracovním listem č. 2

výuce 20. října jste se s námi mohli seznámit s pojmy PRVEK, ATOM, jaké částice tvoř

29.10.2020 - Týden VaT 2020 poběží od 2. do 8. 11., ale jen něco a to ještě jen v ON-LINE verzi...

Měli jsme pro naše návštěvníky jako každoročně  připravené přednášky a exkurze

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist