HledatMapa strnek

Pbh kapky

Projektový tým

I když grantové financování projektu skončilo v roce 2009 (MŠMT), i nadále intenzivně pracujeme  na přípravě a realizaci  programů vzdělávání a popularizace a spolupracujeme s více než stovkou škol z celé ČR.
Finanční podporu získáváme z jiných projektových soutěží (viz životopis - granty) a realizací našich programů s podporou škol (symbolické vstupné na výukové programy).

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Květu Stejskalovou.


Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. - řešitelka projektu (stručný životopis), 2008 - dosud

K_Stejskalova.JPGV projektu pracuje jako řešitelka koordinující práci projektového týmu a vědců z ÚFCH JH, jež se budou podílet na realizaci navržených nástrojů (středoškolské a vysokoškolské stáže, exkurse, letní škola NANO2008, akce v programu Léto chemiků 2009, studentské semináře, program Dnů otevřených dveří); je  koordinátorkou přípravy textů, autorkou fotografií a dalšího obrazového materiálu pro webové aplikace, připravuje interaktivní CD-ROM, scénáře k videofilmům; koordinuje přípravu exkursí, stáží, výstav; spolupracuje s vědci a natáčecím týmem při tvorbě videofilmů. Aktualizuje obsah webových stránek projektu (texty a fota). Je jedním z autorů  expozice výstavy věnované postavě Jaroslava Heyrovského a  výzkumu jeho týmu s názvem "Příběh kapky", která vznikla v roce 2009 k  připomenutí 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii, trvá dodnes aputuje po ČR (téměř již třicítla instalací).

V projektu využívá a úročí své zkušenosti v oblasti PR (public relations) – v ÚFCH JH zajišťuje medializaci a popularizaci výsledků výzkumu (viz Média ).

"Tak jako železo reziví a stojaté vody ztrácejí svou čistotu, tak nečinnost vysává ducha" (Leonardo Da Vinci)
Hana Francová - členka projektového týmu - administrace webu 2008 - dosud

H_Francova_DSCF8159.JPGV projektu je zodpovědná za návrh, a tvorbu  webových presentací projektu (tj. www stránky projektu včetně stránek letní školy NANO2008, stránek multioborového semináře na jaře 2009); za správu databáze studentů a pedagogů; dotazníkové akce apod. Naprogramovala i stránky výstavy Příběh kapky.*****************************************************************************************************************

Od roku 2012, kdy projekt začal intenzivěji pracovat vedle středoškoláků také se žáky základních škol a dětmi ze škol mateřských, do týmu vstoupili studenti,  kteří v něm začali pracovat na pozici lektorů workshopů, stáží, jako přednášející  apod.


Od léta 2015 náš popularizační tým vystupuje pod názvem a logem PEXED.

PEXED-logo.jpg


Od 1.1.2018 jsou tyto naše popularizačně-vzdělávací  aktivity zahrnuty do řešení

pětiletého projektu  MŠMT OP VVV „Rozvoj kapacit ÚFCHJH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“

(HRA projekt, aktivita F).


Klíčovými členy týmu v současnosti jsou:


Dr. K. Stejskalová

Mgr. M. Klusáčková

Mgr. M. Zlámalová

Dr. L. Koláčná

L. Šimaňok

H. Kocek

Mgr. Š. Nováková Lachmanová

Dr. Z. Sochorová Vokáčová

H. Francová

----------------------------


Do různých programů se též aktivně zapojují vědci a odborní pracovníci ústavu:


Praktická měření v laboratoři či stáže středoškoláků dále vedou: Dr. H. Tarábková a Dr. P. Janda; Dr. E. Krupičková, Dr. M. Bouša a Ing. R. Nebel; Dr. L. Brabec; Dr. J. Plšek; Dr. K. Dryahina a Dr. A. Spesyvyi; Dr. J. Žabka a Dr. I.Zymak;  Dr. M. Fárník a Mgr. I.Vinklárek; Bc. A. Knížek; Dr. M. Remzová; Dr. R.žouželka, Dr. J.Fedor; Dr. R. Sokolová; Mgr. J.Brandejs; Mgr. R.Šachl; Dr. A. Liška; Dr. K. Mlekodaj, Dr. Š. Vajda, Ing. S. Valtera.


Popularizační přednášky a exkurse v laboratořích realizují: Dr. M. Ferus; Dr. O. Frank; Dr. L.Veis; Dr. M:Srnec; prof.T. Navrátil; Dr. M. Hromadová; Dr. O.Votava, Prof. P. Španěl;  Dr. D. Kaucký; Doc. M. Fárník; Dr. J. Rathouský; Dr. V. Mansfeldová; Dr. M. Cebecauer; prof. J. Ludvík; Dr. J. Sýkora  aj.Bývalí klíčoví členové týmu, v době řešení projektu pod prog. NPVII-lidské zdroje MŠMT (2008-2009):Mgr. Ondřej Votava, Ph. D. - člen projektového týmu 2008-2009

O_Votava_P005.jpgJako člen projektového týmu koordinoval činnost kolegů v oddělení chemické fyziky při realizaci studentských stáží, letní školy NANO2008 a semináře studentů v roce 2009. Dále spolupracoval s řešitelkou projektu při výběru témat popularizačních přednášek z oboru chemické fyziky – je autorem několika popularizačních přednášek, např. "Úvod do spektroskopických metod" - Letní škola spektroskopie srpen 2004; „Radikály kolem nás: lov na elusivní nestabilní molekuly" - Týden vědy 2005; „Fascinace světlem - 3F: Světlo jako sonda pro zkoumání vlastností systému" - Týden vědy 2007; bude spolupracovat na přípravě textů pro interaktivní CD-ROM a na přípravě scénáře pro snímek o mladých osobnostech vědy v ústavu.Prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. - člen projektového týmu  2008-2009

P_Spanel_DSCF7108.JPGMá dlouholeté zkušenosti z pobytu na vědeckém pracovišti v zahraničí (University v UK), které mohou obohatit řešení projektu, vnést do něho zkušenosti zahraničního pracoviště. Je držitelem akademického ocenění Cena AVČR pro mladé vědce (r. 1999) a Premie O.Wichterleho udělované mladým vědeckým pracovníkům (z r. 2002). Jako student se zúčastnil mezinárodní fyzikální olympiády (v r. 1985 získal zlatou medaili), přispěje tedy cennou radou při tvorbě obsahu webové presentace pro SŠ studenty a interaktivního CD-ROMu.Koordinoval vědce z laboratoří oddělení chemické fyziky při tvorbě programu SŠ a VŠ stáží, exkursí na různá pracoviště oddělení a programu Týdne vědy a techniky a Dnů otevřených dveří.Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph. D. - členka projektového týmu  2008-2009

Hromadova-orezDSCF6529.JPGJako vědecká pracovnice koordinovala činnost svých kolegů při přípravě textů do webové presentace za obor elektrochemie; organizovala přípravu popularizačních přednášek představujících současnou moderní elektrochemii všem cílovým skupinám- tj. SŠ, VŠ a PGS studentům a SŠ pedagogům. Koordinovala stáže studentů na pracovištích oddělení elektrochemie. Patří k vědeckým pracovníkům ústavu, kteří své PGS studium a postdokovský pobyt strávili na zahraničním pracovišti (7 let na universitách v USA). Předpokládá se, že do řešení projektu přispěje zkušenostmi získanými z pobytu na zahraničním vědeckém pracovišti.

 

"You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing whatever about the bird... So let's look at the bird and see what it's doing -- that's what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something"   (Richard Feynman).


Michael Heyrovský, Ph. D. - člen projektového týmu  2008-2009  († 12.4.2017)M_Heyrovsky.jpgS manažerkou projektu spolupracoval na medializaci ústavu přípravou různých materiálů o jeho historii, na zpracování archivních filmových a písemných materiálů

Byl členem autorského týmu připravujícího putovní výstavu věnovanou postavě Jaroslava Heyrovského a  výzkumu jeho týmu s názvem "Příběh kapky".


AKTUALITY

23.11.2020 - Distanční výuka na téma PERIODICKÁ TABULKA... (Nejen) pro chemiky ze ZŠ SCIO Praha 13

Další kapitolkou pokračuje naše výuka chemie pro osmý ročník. Konkrétně se žáky Z

10.11. 2020 - Zase po čase pěkné další pokusy pro nejmenší se Zuzkou :o)

Zuzku znáte, v našem PEXED týmu se věnuje menším d

9.11.2020 - Distanční výuka na téma MODELY ATOMU... (Nejen) pro chemiky ze ZŠ SCIO Praha 13

Ocitli jste se na naší stránce a nejste ze SCIO základky na

5.11.2020 - Opakovaní tématu Prvek-Atom-Ionty aj. ..pracovním listem č. 2

výuce 20. října jste se s námi mohli seznámit s pojmy PRVEK, ATOM, jaké částice tvoř

29.10.2020 - Týden VaT 2020 poběží od 2. do 8. 11., ale jen něco a to ještě jen v ON-LINE verzi...

Měli jsme pro naše návštěvníky jako každoročně  připravené přednášky a exkurze

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist