HledatMapa strnek

Pbh kapky

17.11. - Shrnutí Dnů otevřených dveří z pohledu vědců, ale i některých návštěvníků...

Celkový počet návštěvníků, kteří různé programy organizované ústavem v rámci DOD navštívili, byl letos opět vysoký - 410 !!!

web_DSC_2053.JPG

Zkoumavý pohled na sklo potažené oxidem titaničitým...


Účastníky přednášek a exkursí byli studenti celkem z 9 středních pražských škol a 2 škol mimopražských (Gy Kadaň a  Gy Vlašim). Pravidelně nás již několikátým rokem navštěvují studenti SPŠ Sdělovací techniky z Panské ulice ( a někteří z nich u nás také stážují či stážovali). Shrnutí jejich pohledu na návštěvu našeho ústavu jsme objevili na stránce školy.Na zajištění veškerého programu DOD 2010 se podílelo 23 vědeckých a odborných pracovníků a skupiny  návštěvníků doprovázelo 17 PGS studentů. Zájemci obdrželi CD s informacemi o výzkumu v ústavu s názvem „Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí -Vítejte ve světě moderní vědy“ (100 ks)   a CD s dokumentem o našich mladých vědcích "Homo Scientist jr." (100 ks).

 

Trocha počítání neuškodí a možná, že překvapí…...

 

Náš přednáškový cyklus měl za cíl představit mladé avšak již zkušené vědce studentům  a tím jim přiblížit vědu jako běžnou, chcete li každodenní,  profesi, proto se také jmenoval Homo Scientist jr., stejně jako náš dokument, který studentům promítáme v rámci přednášky. Dávali jsme tedy celkem 6 přednášek, a tak jsme společně odpřednášeli okolo 260 minut.


web_DSC_1915.JPG

web_DSC_2027.JPG

Naším cílem bylo studenty nejen trochu vzdělat, ale i pobavit...


M. Kalbáč: Homo Scientist jr. I: Fenomenální „C“, aneb  budoucnost s nanomateriály na bázi uhlíku

O. Votava: Homo Scientist jr. II: Atmosféra z pohledu fyzika a letce. Přednáška o fyzice, chemii a poletování v ovzduší.

M. Hromadová: Homo Scientist jr. III: Molekulární elektronika – sen nebo blízká budoucnost?  Seznamte se s metodami výzkumu vodivosti molekulových drátů. 

R. Čurík: Homo Scientist jr. IV: Jak se propadne fyzice nikoliv z fyziky

Ti, kdož projevili zájem ještě navíc o historii ústavu - kapitolu polarografie, měli připravenou přednášku vztahující se k putovní výstavě Příběh kapky s názvem "Jaroslav Heyrovský – profil Nobelisty" (K. Stejskalová).

Ve spolupráci s Goethe Institutem jsme jako předpremiéru DOD 2010 uspořádali program pro několik škol a studentům přednášel M. Fárník: Nanočástice aneb molekulový pohled na chemii a fyziku.


V úvodních prezentacích o vědě v ČR a vědě v ÚFCH JH si studenti na všech akcích poslechli  klíčové informace celkem v trvání 90 minut (K. Stejskalová).


Někteří studenti zhlédli v rámci svého programu 3 projekce filmu „Homo Scientist jr.“ , tj. celkem v trvání 90 minut.


Po přednáškách následovaly exkurse na dvacítku různých pracovišť. 23 vědců „odsloužilo“ exkurse pro rekordních 64 skupinek, každá v trvání 20ti minut, tj. čas exkursí trval celkem 1280 minut!

 

Sumasumárum  nakonec dostaneme zajímavé číslo - 1720 minut !!!


Tak to byl náš společný čas (suma vzniklá z účasti každého jednotlivého vědce, samozřejmě !), který jsme měli vymezený, abychom přesvědčili naše návštěvníky, převážně středoškolské studenty, co je věda, proč je důležité jí dělat anebo také proč se jí zabýváme právě my.


web_DSC_2058.JPG

Fotokatalytické odbourávání 4-chlorofenolu zaujme každého,
hýří totiž neuvěřitelnými barvami...

 

 

Fotogalerie výběru z pořízených snímků je přístupná veřejnosti na webových stránkách ústavu (zde).


[Zpt]

AKTUALITY

11.9.2020 - Harmonogram našich programů se zvolna zase plní :o)

 Trochu se nám rozjíždějí opět naše výukové programy. Právě jsme dosázeli podzim

12.8.2020 - Program letní školy NANO2020 je na světě :o)

Za pár dní, v pondělí 17.8.2020 startujeme letošní letní školu NANO2020. Vše je při

17.6. 2020 - Informace k organizaci sobotních kurzů od září 2020 a ledna 2021
Dobíhající kurzy ----- Druhé pololetí  jsme bohužel březnovými kurzy nezahájili,

NANOškola 2020

Letní škola s tradicí již více než 10 let,  se bude konat v prostorách našeho ústavu

BIOCHEMWEEK s kódovým názvem "Dusík v boru 2020"
Týden experimentů  v naší EDU laboratoři a učebně pro desítku chemicky a biologicky nadšen

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist