HledatMapa strnek

Pbh kapky

Věda na zkoušku 2020

Rok 2020 - co o něm říci (a nenadávat)? Byl nestandardní. Jak z hlediska nás všech osobně, tak z hlediska  pracovního. Moc vzdělávacích akcí jsme uspořádat nemohli, nemoc Covid-19 nás zavřela do laboratoří a to doslovně.  Z plánovaných a objednaných 99 akcí (proběhlo 38 akcí s účastí 1157 návštěvníků)  byla realizována jen hrstka a to vždy v době mírného uvolnění, než zase následoval zákaz se setkávat na veřejnosti.  Proto jsme řadu programů vytvořili pro internet (videa s experimentováním pro server AVČR Věda na doma, audio nahrávku chemické pohádky pro děti Poplach v Tabulkově, výukovou stránku s  mapami a audionahrávkami Osmičková chemie, návody na pokusy  S chemikem v kuchyni,  aj.). Vše lze nalézt v odkazu AKTUALITY.

Přejme si lepší časy a ony přijdou !!!!!!!

2242o.jpg

                                                          
PROSINEC  (5)

*** ZRUŠENO--- 19.12. *** 

Bohužel již víme, že vzhledem k situaci se šířením nemoci Covid-19 a zavíráním škol a pod., ani prosincový kurz 19.12. se nebude moci uskutečnit. 

Program pro ZŠ -  zakončujeme pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou čtvrtou  sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí). Od ledna bude probíhat  další kurz pro nové zájemce---
v sobotu 16.1. 2021 zahajujeme, tedy snad :o) .

17.12. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II. Proběhla na téma:  kyslík a oxid uhličitý/uhličitany; za Periodku bereme jod.


15.12. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. Proběhla na téma oxid uhličitý/uhličitany. Za Periodku bereme jod a elektronegativitu, taky jsme se věnovali tématu Vznik a typy vazeb ve sloučeninách.


*** PROBĚHLO DISTANČNĚ ---- 10.12. -  SŠ, VEŘ -  Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 15 nadaným středoškolákům - vítězům předmětových olympiád a soutěží SOČ a jejich 15 pedagogům. Laureátům byly ceny odeslány - finanční na účet a  věcné ceny byly odeslány poštou. Natočili jsme krátkou  videovizitku představující letošní Ceny NFJH 2020 a jejich laureáty. 

7.12.-11.12.- VEŘ- další ročník naší tradiční výstavy amatérských prací Nejen prací živ je člověk.

Celková návštěvnost prosincových  programů - 22 zájemců.
LISTOPAD  (8)

26.11. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II. 8 žáků absolvovalo úlohu Separace listových barviv (metody filtrace, chromatografie, extrakce).


24.11. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. 11 žáků absolvovalo  experimentování na téma Vodík a kyslík (příprava, vlastnosti, výroba, sloučeniny aj.).*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), možná nabídneme náhradní termín na prosinec. Včas vyvěsíme. 
12.11.  - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II (náhrada za 22.října).


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření)
5.-8.11. - ZŠ, SŠ, VEŘ -  v rámci tradičního každoročního akademického festivalu Týden vědy a techniky jsme měli v plánu uspořádat alespoň  2 chemdidla pro rodiče s dětmi a žáky  ZŠ (6.11. od 9:30 pro 10 zájemců a v 11 hodin pro dalších 10 zájemců) a 2 nedělní workshopy pro rodiče s dětmi (8.11. od 10 pro 10 dětí a ve 13 hodin pro jiných 10 dětí). 
K vidění měla být i  výstava Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském a polarografii (5.-8.11. 10-17 hodin) instalovaná ve vestibulu v přízemí ústavu. Den otevřených dveří s přednáškami a exkursemi byl pánován na 5.11. On-line návštěvnost našich programů v období 2.-12.11: Počet virtuálních návštěv: 725; počet zhlédnutí stránek: 2178.


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření) 
7.11. - ZŠ -  Pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).

1.-30.11. - ZŠ -  distančně pokračuje výuka chemie v 7. a 8. ročníků žáků ZŠ SCIO Praha 13, účast 15 žáků.

Celková návštěvnost listopadových  programů - 34 zájemců.

Naše MEDIA výstupy v listopadu:
Květa Stejskalová se studenty Míšou Holubovou a Tadeášem Steinem v České televizi (v pořadu Sama doma) představila projekt stáží pro SŠ žáky Otevřená  věda (spustit z archivu ČT)
ŘÍJEN (10)

*** ZRUŠENO (mimořádné prázdniny), bude  nový termín !!! 

27.10. - ZŠ -  Výuka  4. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13.*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), přesun na 12. listopadu  !!!

22.10. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ II.*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), distančně zajistíme výuku na téma Atom !!!

Materiály ke stažení (slidy s textem a obrázky a komentáře formou audio souboru) a procvičení látky  zveřejníme v odkazu AKTUALITY.

20.10. - ZŠ -  Výuka  3. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13.
*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), bude  nový termín !!!

17.10. - ZŠ -  Pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).


*** ZRUŠENO (nouzový stav a jeho opatření), bude  nový termín !!!

16.10. - ZŠ- Hrajeme dvě chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky v MŠ Šimůnkova Praha 8.13.10. - ZŠ -  Výuka  2. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13. Téma: separační metody v praxi- experimentujeme v laboratoři na téma  filtrace, extrakce, chromatografie (12 účastníků).


6.10. - ZŠ -  Výuka  1. bloku chemie experimentem - pro žáky 7. a 8.ročníku ZŠ SCIO Praha 13. Téma- seznámení s chemií, co je látka, prvek, sloučenina, směsi  a oddělování jejich složek (výuka teorií) (15 účastníků)..


1.10. - SŠ -  Druhá praktika v laboratořích pro žáky 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1- úlohy: elektronový mikroskop; nanočástice stříbra; voltametrické stanovení vitaminu C v citrusech (15 účastníků).


30.9.  a 1.10. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky ve dvou 1. ročnících z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná bílkovinám a redukujícím cukrům (55 účastníků).


Celková návštěvnost říjnových   programů - 97 zájemců.


Naše MEDIA výstupy v říjnu:
K. Stejskalová v rozhovoru o popularizaci vědy pro AFO 55- Akademia film Olomouc (spustit z archivu)
M. Ferus  o vzniku života na zemi v článku pro Lidové noviny (přečíst na odkazu)
ZÁŘÍ (5)

29.9. - SŠ - První praktika v laboratořích pro žáky 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1- úlohy: elektronový mikroskop; EPR spektroskopie; spektroskopie vysokého rozlišení (12 účastníků).


29.9. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (15 účastníků).


24.9. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. B ročníku z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná elektrochemii (28 účastníků).


23.9. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. C ročníku z MSŠCH z Prahy 1, úloha věnovaná elektrochemii (27 účastníků).


19.9. - ZŠ -  Zahajujeme podzimní pravidelný chemický kurz Cesta za Nobelovkou první sobotou (3 kurzy celkem pro 35 dětí).


Celková návštěvnost zářijových  programů - 117 zájemců.

SRPEN (4)

11. 8. –  ped ZŠ -  Celodenní kurz chemických experimentů pro pedagogy mimoškolních činností pedagogy  ZŠ, v rámci projektu Otevřená věda, v Jindříši u Jindřichova Hradce (účast 12 pedagogů)


19. 8. - ped ZŠ, SŠ -  Celodenní kurz chemických experimentů pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ, v rámci projektu Otevřená věda, v Jindříši u Jindřichova Hradce (účast 12 pedagogů).


17.-21. 8. –  SŠ - Letní škola NANO2020 pro nadané zájemce o Ch, Fy a Bi z celé ČR (22 studentů).


24.-28. 8.SŠ  - Letní chemický kurz Dusík v Boru pro zájemce o Ch a Bi (8 studentů).


Celková návštěvnost srpnových  programů - 54 zájemců.

Naše MEDIA výstupy v srpnu:
A. Liška v rozhovoru o své účasti coby studenta (2005),  dnes už  lektora,  v projektu středoškolských stáží Otevřená věda AV ČR (přečíst zde). 

ČERVENEC (1)

14.7. - SŠ- Výuka chemie dvěma workshopy, pro účastníky letní školy FyBiCH v Nekoři v Orlických horách (organizuje Contipro a.s. Dolní Dobrouč; účast 25 žáků).

Celková návštěvnost červencových  programů - 25 zájemců.


ČERVEN (11)

25.6. - ZŠ-Výuka kroužku chemie DŠ II (15 žáků a rodičů).


23.6. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (18 žáků a rodičů).


ZRUŠENO ----20.6. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou. Kurz bude v připadě zájmu rodičů pokračovat na podzim 4 sobotami (září-prosinec). Rodiče dětí, jež absolvovaly první pololetí takto nešťastně stopnutého kurzu (září 2019 -leden 2020) obdrží leták s nabídkou podzimních sobot v průběhu června.


Sobotní kurz pro zcela nové zájemce tak musíme posunout o půl roku  a zahájit až v lednu 2021. Zájemci, kteří se nám na něj také již hlásí, budou obeslání letákem s termíny pro leden-květen 2021 v průběhu podzimu 2020.

18.6. - ZŠ-Výuka kroužku chemie DŠ II (15 žáků a rodičů).

15.6. - ZŠ - 3 chemdidla Posviť si citronem na duhu jsme hráli ve Scioškole v Praze 13 (postupně po skupinách, celkem pro 30 žáků a 2 pedagožky).

9.6.  - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I. (12 žáků a rodičů)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.6. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 15.6. -  SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 12.6. - ZŠ - ZŠ-Chemický  workshop pro ZŠ Ustavní Praha 8 (5.C třída).

Pro rok 2020 akce zcela ZRUŠENA !!!!!! 4.- 6.6.- VEŘ/MŠ/ZŠ/SŠ -  S naším stánkem se po dvou letech zase zúčastníme Veletrhu vědy AV ČR  v PVA Letňany. Představíme něco z naší vědy a výzkumu a taky naše vzdělávací programy.

ZRUŠENO !!!!!  3.6. -  SŠ a VEŘ - Ceremoniál slavnostního předání maturitních vysvědčení žákům z gymnázia Litoměřická z Prahy 9 se tradičně odehrává za naší účasti v sále R. Brdičky.


Celková návštěvnost červnových  programů - 92 zájemců.

KVĚTEN (10)
ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 28.5.- ZŠ - Chemický workshop pro žáky 7. třídy ze ZŠ Plzeň (rezervace Agenturou HaM).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 25.5. - SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 26.5. -  SŠ  -  Výuka v modulu Šablony SŠ- dnes učí odborník z praxe pro žáky 1. ročníku ze MSŠCH z Prahy 1 (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie).

ZRUŠENO (uzavřené školy), 23.5. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou pokračuje další sobotou.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 21.5. - ZŠ- Výuka kroužku chemie DŠ II.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 19.5. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 18.5. - MŠ -  Dopolední chemické divadlo (2x) Posviť si citronem na duhu v MŠ Odolena Voda.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 14.5. -  ZŠ- Chemický  workshop pro ZŠ Ustavní Praha 8 (5.A třída).

ZRUŠENO, bude  nový termín !!!!! 11.5. - VEŘ -  Zahájení výstavy Jaroslav Hutka:  Linoryty, v Galerii 4P v ÚFCH JH. Výstava potrvá do poloviny června.

ZRUŠENO  4.-5.5.- VŠ a SŠ -  Seminář studentů ÚFCH JH v Liblicích (KC AV ČR).

DUBEN (13)

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 28.4.  - SŠ/VEŘ - Instalace 32. putovní výstavy Příběh kapky v Gymnáziu Hejčín v Olomouci (výstava je plánována do 10.6.2020).

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 22.4. - ZŠ- Výuka kroužku chemie DŠ II.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 21.4. - ZŠ - Výuka kroužku chemie DŠ I.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 20.4. - SŠ - Další výuka v modulu Odborník z praxe plánována  v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky). 

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 18.4. - ZŠ/MŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou snad bude pokračovat další sobotou.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 17.4. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.4. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 14.4. - SŠ- Chemický workshop pro studenty Gymnázia J. K. Sladkovského z Prahy 3.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  9.4. - VOŠ - Chemický program pro VOŠZ Alšova z Prahy 1.

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  7.4. - ZŠ -  Odpolední workshop pro žáky  chemického semináře ze ZŠ Litvínovská 500 z Prahy 9.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 7.4. - MŠ -  Dopolední chemické divadlo (2x) Posviť si citronem na duhu v MŠ Chýně.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 6.4. - ZŠ -  Chemický workshop pro žáky 8. třídy ze ZŠ Kralupy.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 2.4. - ZŠ -   Chemický workshop pro žáky ZŠ Zdiby.

BŘEZEN (14)

ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   31.3. - SŠ - Další výuka v modulu Odborník z praxe v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky). 


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   30.3. - SŠ - Program Den  (s) vědcem (tj. přednášky a praktika) pro žáky 2 Gymnázií z Pardubic (ve spolupráci s KSPN Pardubického kraje).


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   27.3. - ZŠ - Rezervován chemický workshop pro  ZŠ Dubá (spolupráce s agenturou HaM)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   26.3.- ZŠ - výuka kroužku chemie DŠ II.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   24.3.- ZŠ- Odpoledne pravidelný chemický kroužek pro žáky DŠ I.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!   24.3. - ZŠ -  Dopoledne rezervován chemický workshop pro 8. třídu ze ZŠ Davle (spolupráce s agenturou HaM)


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  23.3. - ZŠ - Rezervován chemický workshop pro žáky ZŠ Hostivice.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!!  21.3. - ZŠ - Pravidelný sobotní kurz chemie Cesta za Nobelovkou pokračuje 4 sobotami ve druhém pololetí.ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 20.3. - ZŠ -  žáci třídy 5.C ZŠ Ústavní Praha 8 navštíví chemický workshop.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 19.3. - SŠ - Studentky semináře z GyOA z Pelhřimova absolvují svůj půldenní program  přednášek a praktik v laboratořích Den (s) vědcem.


ZRUŠENO - 17.3. -  VEŘ- výstava Umění a věda/Věda a umění (Galerie 4P ve vestibulu ústavu). Výstava potrvá do 30. dubna. Přesun na září/říjen  2020.


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 17.3. - ZŠ - Žáci 5. A a 5. B a 7. třídy budou mít svůj chemický workshop (ZŠ Pyšely).


ZRUŠENO (uzavřené školy), bude  nový termín !!!!! 16.3. - ZŠ -  Žáci třídy 5.A ZŠ Ústavní Praha 8 navštíví chemický workshop.


9.3. - ZŠ -   Žáci třídy 5.B ZŠ Ústavní Praha 8 navštívili chemický workshop (18 účastníků).


Celková návštěvnost březnových  programů - 18 návštěvníků.

ÚNOR  (5)
27.2. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ II. (10  účastníků).

25.2. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ I. (15  účastníků).

24.2. -  SŠ - výuka v modulu Odborník z praxe v projektu Šablony SŠ v BiGy Žďár nad Sázavou (K.Stejskalová výuka 4 hodin chemie a O.Votava výuka 4 hodin fyziky, celkem účast 55 žáků)

19.2. - SŠ - Chemický workshop pro žáky 2. ročníku z gymnázia -  Lauderovy školy při ŽO v Praze  (17 účastníků).

4.2. - SŠ- Chemický workshop pro žáky kvarty z Gy J. K. Sladkovského z Prahy 3  (26 účastníků).


Celková návštěvnost únorových  programů - 123 zájemců.


Naše MEDIA výstupy v únoru:
K. Stejskalová o Jaroslavu  Heyrovském  v článku pro časopis Týden-Historie (přečíst zde). 
LEDEN  (8)
30.1. - ZŠ- výuka kroužku chemie DŠ II. (15  účastníků).

29.1. - ZŠ - Chemický workshop pro žáky ZŠ Žamberk (32 účastníků, ve spoluráci s Agenturou HaM).

23.1. - MŠ - 2 chemdidla Posviť si citronem na duhu v  družině ZŠ Novoškolská Praha 9
(65 účastníků).

18.1. - ZŠ/MŠ -  Další sobotní kurz Cesta za Nobelovkou (35 účastníků).

17.1. - ZŠ -  chemický workshop pro 13 účastníků z Klubu nadaných dětí ze ZŠ Zdiby.

16.1. - 14.2. - VEŘ - Výstavu Krajinou tajemnou navštívilo za 4 týdny jejího trvání celkem asi 300 zájemců.

15.1. - VEŘ -  Výstava Krajinou tajemnou (Jiří Mocek-oleje a Ivan Král-fotografie) v Galerii 4P ve vestibulu ústavu zahájena vernisáží ( ca 100 hostů vernisáže).

2.1. - SŠ - V lednu bylo v ústavu zahájeno 8 nových stáží v projektu Otevřená věda AV ČR 2020 , které navštěvuje 15 stážistů z celé ČR.  Lektorování se ujalo 7 vědců (fotogalerie stážistů a lektorů na ústavním Fb).
 
Celková návštěvnost lednových  programů -  575 zájemců.


AKTUALITY

4.7. 20234 - Obě letní školy znají své účastníky...
Slibovaný výběr účastníků našich dvou letních škol byl proveden. 
19.6.2024 - POSUNUTO do 27. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnovou školu NANO2024
Letní škola pro dvacítku středoškoláků NA

22.5.2024 - DO 10. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnový chemický kurz Uhlík v Boru 2024
Kurz pro středoškoláky Uhlík v Boru opět bude a to od 12. do 16. srpna 20

11.4.2024 - Harmonogram akcí roku 2024- vzděláváme naplno, duben jede rekordních 22 akcí...

Pedagogové, kteří koncem roku neváhali a objednali své programy, jsou již v našem harm

19.2.2024 - Program "Věda podle vzoru žena" měl své navštěvnice i návštěvníky (fotogalerie).

Již podruhé jsme uspořádali program komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinár

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie je krásná | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2024 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist