HledatMapa strnek

Pbh kapky

Žijeme chemií 2018


PEXED-logo.jpgStručná rekapitulace roku 2018:

 V roce 2018  proběhlo  celkem  117 akcí a programů, které navštívilo
9780  zájemců, podrobnosti níže v harmonogramu akcí 


PROSINEC  (11)
3.12-7.12. 2018 -  VEŘ -  Tradiční předvánoční výstavu prací vědců a dalších pracovníků ústavu pod názvem Nejen prací živ je vědec (14. ročník) navštívilo celkem  asi 200 zájemců.

5.12. 2018 - SŠ  - Praktika v laboratořích  pro 15 vybraných žáků 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 pokračují kurzem IV, úlohy: i) EPR spektroskopie  (M. Horáček); ii) Nanomateriály čistí životní prostředí  (R. Žouželka); iii) Fotokatalytické stříbro chrání památky (M. Remzová).

6.12. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz I.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhne výuka tématu elektrochemie v 1. C. (4 hodiny:  teorie i laboratorní výuka, účast 30 žáků a pedagogů).

7.12. 2018 -  MŠ - Hrajeme dvě chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Duha v Košířích ( 35 dětí a pedagogů).

7.12. 2018 -  ZŠ - Odpolední návštěva přírodovědného kroužku z 1. stupně ZŠ Zdiby na našem chemickém workshopu (15 návštěvníků).

8.12. 2018 - MŠ a ZŠ -  Pokračuje čtvrtá série sobotních chemických kursů pro předškoláky MŠ a žáky ZŠ - Cesta za Nobelovkou (účast 40 dětí ve 3 kurzech). Třetí  sobotu věnujeme elektrochemickým hrátkám.

10.12. 20018 - VEŘ - Science Café v Budějovicích bude řešit vznik života... - přednáška Dr. Martina Feruse  na téma astrochemie (návštěvnost 30 zájemců).

11.12. 2018 - ZŠ -  Odpolední výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DŠ II, žáci ze 4.- 6.tříd, 15 žáků, 5 rodičů); téma - baterie a elektrolýza.

12.12. 2018 - SŠ, PED  a VEŘ - Slavnostní předání Cen NF J. Heyrovského středoškolákům- vítězům olympiád a vybraným vítězům SOČ oborů (letos bude 2 oceněných). Odměněni budou též jejich pedagogové a konzultanti (70 hostů).

13.12. 2018 - ZŠ - Dopolední  výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DŠII, žáci ze 6.- 9.tříd, 15 žáků, 5 rodičů). Téma: kovy a některé jejich sloučeniny.

20.12. 2018 - SŠ - Přednáška o cestě Jaroslava Heyrovského k Nobelově ceně, pro studenty Gymnázia Nad štolou z Prahy 7 (koná se v den 128. výročí narození J. Heyrovského :o) ;  40 návštěvníků).

(Celková prosincová  návštěvnost našich programů: 530)
LISTOPAD  (16) - celý v duchu TVT 2018 :o)
1.11.2018 - VŠ - V rámci TVT 2018 náš  popularizační program navštívili bakaláři z FBI VŠB-TU Ostrava. Přijíždějí k nám touto dobou každoročně.  Program: Odkaz J. Heyrovského a představení polarografie (K. Stejskalová); přednáška na téma spektroskopie (O. Votava), exkurse po skupinách do 3 různých laboratoří představujících moderní fyzikálně-chemický výzkum (30 účastníků).

7.11.2018 -  VEŘ - V rámci festivalu Týden vědy a techniky  AV ČR 2018, který se letos nese v duchu oslav 100.výročí vzniku Československa  přednese K. Stejskalová přednášku s titulem J.Heyrovský: Cesta k Nobelově ceně přes padající rtuťové kapičky (od 13 hodin v budově AV ČR - velký sál, Národní třída, Praha 1) (85 účastníků).

8.11.2018 - SŠ a VEŘ - Náš každoroční DOD s přednáškami a exkursemi navštívilo celkem 210 návštěvníků, ze 7 středních škol a veřejnosti.   Program.

9.11.2018 - ZŠ - Zahráli jsem tři chemická divadla "Posviť si citronem na duhu" pro žáky I. sstupně dvou ZŠ v rámci TVT 2018 (80 účastníků).

10.11.2018 - VEŘ - V sobotu jsme zahráli dvě chemická divadla "Posviť si citronem na duhu" pro rodiče s dětmi (65 účastníků).

12.11.2018 - ZŠ -  Pro 4 třídy ZŠ Zdiby  (1. a 2. třídy) jsme hráli chemdidlo Posviť si citronem na duhu (90 účastníků).

13.11.2018 - ZŠ - Odpolední výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DŠ II, žáci ze 4.- 6.tříd, 15 žáků, 5 rodičů); téma - separační metody.

15.11.2018 - ZŠ - Dopolední výuka chemie experimentováním (kurz DŠ I., žáci 6. -9. ročníku, účast 11 žáků a 5 rodičů); téma forenzní analýza.

15.11.2018 -VEŘ - Přednáška o J.Heyrovském, polarografii a cestě za Nobelovou cenou pro návštěvníky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (od 17 hodin, přednáší K.Stejskalová, 15 účastníků). Přednáška je doprovodným programem k výstava Zlaté české ruce i století (otevřena v  muzeu do 25.11.).

16.11.2018 - ZŠ - Žáci ze 2. třídy ZŠ Kbely navštívili v ústavu naše chemdidlo Posviť si citronem na duhu (25 účastníků).

19.11.2018 - ZŠ -  Pro zbývající 4 třídy 1. stupně ZŠ Zdiby  (3.-5. třídy) jedeme opět  hrát chemdidlo Posviť si citronem na duhu (90 návštěvníků).

20.- 21.11. - VŠ - naši mladí popularizátoři  - 11 mladých vědců se zúčastnilo dvoudenního vzdělávacího semináře na téma, jak se naučit či si zlepšit svůj mluvený projev, školí PhDr. Alex Rohrich, Ph.D.

22. a 23.11. -  SŠ - naši stážisté v projektu Otevřená věda na konferenci OV 2018 prezentovali své roční stáže a jejich výsledky (15 stážistů).

22. 11.2018 - SŠ - pokračujeme ve výuce chemie a fyziky v BiGY Žďár n. Sázavou v projektu OP VVV tzv. "SŠ šablony", dnes 4 hodiny: Dr. O. Votava výuka fyziky ve 3. ročnících (téma elektřina), Dr. K.Stejskalová - výuka chemie v 1. ročnících (téma: atom-el. konfigurace-vazba) , účast 85 žáků.

23.11.2018 - MŠ, ZŠ -  4 chemdidla jedeme hrát do Liberce do Křesťanské MŠ a ZŠ J. A. Komenského (účast 65 dětí apedagogů).

24.11. 2018 -  ZŠ, MŠ - Pokračuje čtvrtá série sobotních chemických kursů pro předškoláky MŠ a žáky ZŠ - Cesta za Nobelovkou (účast 40 dětí ve 3 kurzech). Druhou  sobotu věnujeme acidobazických reakcím.

(Celková listopadová  návštěvnost našich programů: 940)
ŘÍJEN  (12)
3.10 - 25.11.2018 - VEŘ - Z naší putovní výstavy Příběh kapky připravujeme  komorní expozici o Jaroslavu Heyrovském pro velkou  výstavu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě věnovanou 100. výročí vzniku Čekoslovenska, název Zlaté české ruce i století, otevřeno v termínu 3.10-25.11. 2018 (výstavu v době jejího trvání navštívilo celkem 1605 návštěvníků).

3.10.2018- SŠ - Tři přednášky  o Jaroslavu Heyrovském pro vybrané žáky dvou pardubických gymnázií Mozartova a Dašická  (celkem 250 návštěvníků, přednesla Dr. K.Stejskalová).

4.10. 2018 - ZŠ - Dopolední výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DS I, žáci ze 6.-9.tříd). Účast 15 žáků a 5 rodičů.

5.10.2018 - VEŘ - Noc vědců: do programu pořadaného AVČR  v budově na Národní s tematikou AV ČR a 100 let od vzniku Českoslovenka, se Dr. K. Stejskalová zapojí přednáškou o Jaroslavu Heyrovském a jeho cestě k  Nobelově ceně (od 17:30 hodin, budova AV ČR- 40 návštěvníků).

9. a 10.10.2018 - ZŠ -  pro dvě dopoledne v říjnu  připravíme  workshopy pro žáky dvou devátých ročníků ZŠ Palachova ze Žďáru n. Sázavou. Přijíždějí k nám v říjnu každoročně :o). (účast 41 žáků a 4 pedagogů)

9.10.2018 - ZŠ - Odpolední výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DS II, žáci ze 4.- 6.tříd). Zahájili jsme oťukáváním periodecké soustavy, o pokračovali pokusy se sloučeninami Na: elektrolýza NaCl a tepelný rozklad NaHCO3...neboli jak z prášku do trouby (tedy do těsta)  udělat prášek do pračky (tedy na prádlo)  :o). Účast 14 žáků a 6 rodičů.

17.10.2018 - SŠ  -Praktika pro vybrané žáky 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 pokračují kurzem III (15 žáků absolvovalo po skupinách i) spektroskopii vysokého rozlišení s T. Knížkem, ii) NMR s M. Lamačem a iii) elektronovou mikroskopii s R. Nebelem).

18.10.2018 - SŠ - účast části našeho týmu PEXED na oslavách 25. výročí založení školy BiGY ve Žďáru n. Sázavou. Se školou roky čile spolupracujeme na výchově žáků v oblasti chemie a fyziky. Rádi ve svém krátkém příspěvku zmíníme naši proběhlou ale i plánovanou spolupráci (účast 80 hostů).¨

19.10.2018 -  MEDIA -  Česká televize Studio 6. Rozhovor na téma "Co dali Češi světu. polarografie". Na otázky odpovídala a J. Heyrovského a polarografii představila Květa Stejskalová (spustit).

20.10.2018 - ZŠ, MŠ - Začíná čtvrtá série sobotních chemických kursů pro předškoláky MŠ a žáky ZŠ - Cesta za Nobelovkou (účast 40 dětí ve 3 kurzech). První sobotu věnujeme separačním metodám.

23.10.2018 - SŠ -  Praktika pro vybrané žáky 1. ročníků z Gymnázia Mozartova z Pardubic navštíví 16 žáků. Na programu bude i) AFM mikroskopie, ii) voltametrické stanovení vitamínu C a iii)- zatím neurčeno, jednáme o laboratoři MS. Program bude doplněn popularizační přednáškou o astrochemii (M. Ferus).

25.10. 2018 - ZŠ - Dopolední výuka chemie exerimentem pro skupinu žáků tzv. domoškol (kurz DS I, žáci ze 6.-9.tříd). Účast 15 žáků a 5 rodičů.

(Celková říjnová  návštěvnost našich programů: 2150)

ZÁŘÍ  (5)

9.-12.9. 2018 - ODB. VEŘ -  na konferenci 70.sjezd chemiků ve Zlíně bude Dr. K. Stejskalová a Mgr. M. Zlámalová prezentovat (v sekci Chemické vzdělávání a historie chemie)  ve svých konf. příspěvcích a posteru naše vzdělávačně-popularizační aktivity.

18.9.2018 - SŠ - připravujeme celodení program praktik v laboratořích, přednášek a exkurzí pro necelou dvacítku studentů  M-FY semináře z Reálného gymnázia a ZŠ v Prostějově, přijíždějí k nám ve 3. ročníku každoročně (účast 18 osob).

20.9.-15.10.2018 - SŠ/ZŠ/VEŘ -  Již 27. výstavu Příběh kapky o J.Heyrovském pojedeme instalovat do Gymnázia Mozartova v Pardubicích. Výstava se  sem na přání školy vrací po 3,5 letech (celková návštěvnost výstavy - okolo 600 studentů a dalších návštěvníků).

24.9.2018 -  ZŠ - Workshop pro žáky 8. A ze ZŠ Kladská z Prahy 2.  Na programu budou mit  dvě úlohy v laboratoři, ale i exkurzi do nanocentra a přednášku představující vědce-nobelistu  J. Heyrovského (účast 19 osob).

26.9.2018 - ZŠ - Workshop pro druhou třídu osmáků, tedy žáky 8. B ze ZŠ Kladská z Prahy 2.  Na programu budou mit také dvě úlohy v laboratoři, exkurzi do nanocentra a přednášku představující vědce-nobelistu  J. Heyrovského (účast 21 osob).

(Celková zářiová  návštěvnost našich programů:  680)

SRPEN  (6)

14.8.2018 - MŠ - jedno dopolední chemické divadlo Posviť si citronem na duhu pořádáme pro děti z centra Mazánek AV ČR (realizuje K.Stejskalová, 10 účastníků).


15.8.2018 -  PED - se svým výukovým programem experimentů pro workshopy SŠ se zapojíme do vzdělávacího týdne pro pedagogy SŠ  v Jindříši - organizuje projekt AV ČR Otevřená věda  2018 (Dr. K. Stejskalová a tým PEXED, pro 10 pedagogů).


20.8.2018 - PED - se svým výukovým programem experimentů pro mimoškolní činnost se zapojíme do týdne pro pedagogy ZŠ  v Jindříši - organizuje projekt AV ČR Otevřená věda  2018 (M. Zlámalová a M. Klusáčková z týmu PEXED, pro 10 pedagogů).


20.-24.8.2018 - SŠ- V tomto termínu plánujeme tradiční týdenní letní školu NANO2018 na téma "Nanotechnologie a nanomateriály" pro 30 středoškoláků z celé ČR s podporou projektu MŠMT - program na podporu nadání - projekt r.č. 0010/07/NAD/2018  (o co jde - viz škola v roce 2017).


27.-29.8.2018 - VŠ -  Náš MŠMT projekt Nanoenvi.cz pořádá letní školu pro vysokoškoláky
s názvem "Nanomateriály a životní prostředí". Dvacítka vysokoškoláků z celé ČR se ve třech ústavech zapojených do projektu Nanoenvi.cz  seznámí s jeho výzkumem. Více informací zde.

MEDIA - VEŘ - Postřehy některých účastníků letní školy NANO2018 v rozhovoru pro Český rozhlas zachytila ve své reportáži pro ČRo Plus redaktorka Eva Kézrová (spustit).

(Celková srpnová  návštěvnost našich programů:  80)
ČERVENEC  (4)
9. a 10.7.2018 - SŠ -  Šedesátce studentů na každoročním soustředění chemických nadšenců Běstvina  (pořádá PřF UK Praha spolu s VŠCHT Praha) o elektrochemii ve svých 2 přednáškách vyprávěl profesor Jiří Ludvík, náš popularizátor právě oboru elektrochemie.

11.7.2018 - SŠ -  Přednášku pro studenty na letní škole FyBiCh (pořádá spol. Contipro, a.s.  Dolní Dobrouč) věnovanou moderním směrům fyzikální chemie v ÚFCH JH přijede studentům přednést Dr. K. Stejskalová (účast 20 studentů z CH sekce).

24.7.2018 - ZŠ - Naše celodenní workshopy a přednášku o J.Heyrovském pod společným názvem  Den (s) nobelistou navštívily dvě skupiny žáků letního  příměstského tábora (organizuje vzdělávací centrum CTM Praha; účast 22 dětí a 4 lektoři). Realizuje tým PEXED.

27.7.2018 - ZŠ - Půldenní program dvou fyzikálně-chemických workshopů a jedné přednášky pod společným názvem Jak si dojít pro Nobelovu cenu připravujeme pro třicítku žáků příměstského přírodovědného tábora z DDM ALFA z Pardubic. Realizuje tým PEXED.

(Celková červencová  návštěvnost našich programů:  135 )
ČERVEN  (9)

4.-28.6.2018 -  SŠ - PRAXE: proběhne odborná praxe studenta SPŠCH z Ostravy Jakuba Pařenici na pracovišti  Odd. nízkodimenzionálních systémů (lektor praxe Ing. R. Nebel) a v Odd. struktury  a dynamiky v katalýze (pod vedením více lektorů) a tři  praxe studentů z MSČH z Prahy 1 (T. Bezděková v Odd. elektrochemie v nanoměřítku-lektoři Dr. Sokolová a Dr. Hromadová, J.Červinka v laboratoři klastrů u Dr. J. Fedora, kde již druhým rokem stážuje; J. Kurka v Odd. molekulární elektrochemie a katalýzy - lektoři Dr. Lamač, Dr. Pinkas a Dr. Horáček).


8.-10.6.2018 - VEŘ - Veletr vědy 2018 v Letňanech.  Na stánku projektu Otevřená věda bude stážistka D. Kořánová (lektor K. Stejskalová) prezentovat svou stáž věnující se grafickým pracem na tvorbě kreslené verze výstavy Příběh kapky tvořené pro cílovou skupinu žáků ZŠ (Danielu na stánku navštívilo přes den přibližně 300 zájemců).


12. a 13.6.2018 -  SŠ a VŠ - Konference Seminář studentů 2018, kde budou naši  studenti prezentovat výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací, možnost i prezentace SŠ stáží - SOČ prací našimi středoškolskými  stážisty  (účast 35 soutěžících a  ca 40 hostů, kteří se v sále střídali. Program a  fotogalerie z konference).


15.-17.6.2018 -SŠ - Dva naši stážisté (K. Pokorná u lektora M. Horáčka;  H. Kocek u lektora M.Cebecauera) budou své SOČ práce vytvořené v laboratořích ÚFCH JH prezentovat  v celostátním kole soutěže SOČ (Olomouc), kam se probojovali z kol krajských.


17.-22.6.2018 - SŠ -   člen našeho týmu PEXED Dr. Alan Liška je jedním z organizátorů tradičního týdenního soustředí chemiků KSICHT na PřF UK v Praze. Alan připravoval s týmem kolegů úlohy a bude se také podílet na realizaci kurzu a přednese dvě přednášky (kurzu se zúčastnilo  29 studentů).


18.6.-19.6. 2018 - SŠ, ZŠ -  v rámci každoročního fyzikálního programu Týden vědy  na Jaderce (pořádá FJFI ČVUT) si 3 studenti v rámci tzv. Miniprojektů vybrali odborný program  s názvem "Záření plazmatu" (č.18) a strávili s Dr. J. Kočiškem z Odd. dynamiky molekul a klastrů dva dny v jeho laboratoři, kdy se seznamovali s tématem a vypracovali  svůj miniprojekt (viz Sborník strana 109-112). Jedním z žáků byl i Max Yurchenko, náš několikaletý frekventant  F-CH kroužku ÚFCH JH s názvem Věda není nuda :o) .


21.6.2018 - ZŠ - Poslední kurz letošní výuky experimentem pro žáky spolupracujících domoškol (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


23.6.2018 - ZŠ - Poslední kurz z pokračujícícho III. dílu oblíbených sobotních experimentálních workshopů pod názvem Cesta za Nobelovkou. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 5-8 let (kurz A1 a A2) a 9-13 let (kurz B) (35 dětí; zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED).


Bilance SŠ STÁŽISTŮ -   Po ústavu se v tomto roce od ledna již pohybuje celkem 38 středoškolských stážistů z 26 různých středních škol: další ročník projektu Otevřená věda totiž od 1.1. zahájil novou sérii studentských stáží. I v našem ústavu jsem rozjeli stáže 15 středoškoláků v chemických a fyzikálních laboratořích a taky stáže s tematikou didaktiky chemie. Zapojení lektoři (uvádíme bez titulů): J. Ludvík (1), M. Ferus (1), P. Kubelík (2),  R. Šachl (3),  K.Stejskalová (3), M. Klusáčková (3) a M. Zlámalová (2).  V projektu Tři nástroje jsme otevřeli také nové stáže dalším zájemcům: M. Ferus (1), R. Sokolová (1), M. Horáček (1), R. Žouželka (1), J. Brandejs (1), M. Zlámalová (1) a M. Klusáčková (2), K.Dryahina (1), R. Nebel (1) a V. Blechta (1). Od loňského roku pokračují stáže již běžící:  V. Pashkova (1), K. Mlekodaj (2), M. Cebecauer (1), M. Remzová (2), K. Stejskalová (3),  J.Ludvík (1), M. Fárník (1) a  J. Fedor (1).


(Celková červnová  návštěvnost našich programů:  470 )KVĚTEN  (12)

3.5.2018 - SŠ -  workshop na téma "Elektrochemie"  pořádáme pro žáky chemického semináře z 1. ročníku Gymnázia  Nad Štolou Praha 7 (účast 27 žáků, 1 pedagog; zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED).


15.5. 2018 -  SŠ - Zapojení do projektu Šablony SŠ na MSŠCH z Prahy 1. Dnes výuka odborníka z praxe na téma přírodní látky - bílkoviny a redukující cukry  (pro 42 studentů dvou prvních ročníků, celkem 6 hodin, realizuje tým PEXED).


17.5.2018 - popularizátoři - pracovní seminář NIDV  MŠMT k projektům dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ. K.Stejskalová  v  krátké prezentaci (mezi 20 dalšími řešiteli projektů pro "nadané")  představila projekt letní školy  pro středoškoláky NANOškola 2017 (ca 30 účastníků semináře).


19.5.2018 - ZŠ - Další sobotou pokračuje  III. díl oblíbených sobotních experimentálních workshopů pod názvem Cesta za Nobelovkou. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 5-8 let (kurz A1 a A2) a 9-13 let (kurz B) (zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED, 35 žáků).


21.5.2018 - ZŠ, SŠ  -  Workshop Chemie není nuda absolvují  žáci 6.třídy s pí profesorkou H. Sisrovou z Gymnázia a ZŠ J. Gutha-Jarkovského z Prahy 1 (účast 25 žáků a 1 pedagoga; ohlédnutí ve fotogalerii na stránce školy).


22.5.2018 - ZŠ -  Workshop Chemie není nuda pro žáky 9. třídy ZŠ Kralupy n.Vltavou (účast 27 žáků a 1 pedagoga).


23.5.2018 - SŠ -  Workshop na téma Bíkoviny (tj. jejich důkaz v potravinách + stavba molekulárních modelů aminokyselin a peptidů) v rámci vzdělávacího programu Den (s) vědcem pořádá tým PEXED pro studenty sexty Gymnázia Ohradní z Prahy 3 (účast 26 studentů a 1 pedagoga).


24.5. 2018 -  SŠ -  Se svou přednáškou o Jaroslavu Heyrovském se Dr. K. Stejskalová zapojí do  pestrého celodenního popularizačního maratonu organizovaného Gymnáziem  J. Gutha-Jarkovského  ("Den vědy v Truhle") pro své žáky v rámci maturitního týdne, aneb čtvrťáci maturují, ostatní se vzdělávají s odborníky popularizujícími VaV  (KS přednesla celkem 5 přednášek pro 250 žáků z různých tříd školy).


29.5.2018 - SŠ -  pokračování pravidelné výuky "dnes učí odborník z praxe" v projektu "Šablony SŠ" v BiGy Žďár n. Sázavou (Dr. K. Stejskalová - chemie v laboratoři pro 2.ročníky, Ch-Bi seminář na téma separace barviv v listech a hodinový chemický koužek pro nižší ročníky BiGy na obdobné téma; Dr. O.Votava - fyzika ve 3. ročnících pokračování v oboru elektřina a magnetismus).


30.5.2018 - ZŠ - Chemdidlo "Posviť si citronem na duhu" budeme hrát pro 2 třídy (1. B a 2. B) v ZŠ v ul. Beníškové na Praze 5 (55 žáků + 3 pedagogové, realizuje Dr. K. Stejskalová).


31.5.2018 - ZŠ - Další kurz výuky experimentem - pro žáky spolupracujících domoškol (chemie a fyzika; 12 žáků a 4 rodiče, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


31.5.2018 - SŠ - Již 10. ročník slavnostního předávání maturitních vysvědčení pro absolventy-maturanty  Gymnázia Litoměřická z Prahy 9 spoluorganizujeme v našich prostorách Brdičkovy posluchárny ve spolupráci s vedením gymnázia (celkem 270 návštěvníků).


1.-16.5.2018 - VEŘ - Výstava Lumíra Čmerdy: Pastely v Galerii 4P byla v květnu navštívena dalšímí 150 zájemci.


(Celková květnová  návštěvnost našich programů:  1010)

DUBEN  (15)

4.4.2018 - MEDIA - Účast týmu PEXED při natáčení videí pro "tour" firmy METROHM k oslavě 75. výročí jejího založení. V ústavu bude Stephanie, redaktorka, fotografka a bloggerka ze spol. Metrohm, natáčet krátké vstupy ilustrující naši spolupráci s firmou Metrohm. cz, výrobcem a prodejcem analytických přístrojů,  jak v oblasti VaV, tak vzdělávání mladých zájemců o chemii. Více  o projektu, který  cestou videí představuje pobočky mezinárodní společnosti v řadě zemí celého světa - na blog.metrohm.com).


5.4.2018 -  SŠ - Workshop Chemie není nuda  absolvovali žáci kvinty z Gymnázi a J. S. Machara z Brandýsa nad Labem, pracovali s úlohami: elektrochemie, acidobazické reakce, stavba molekulárních modelů organických látek (účast pedagoga s 26 žáky; realizuje v ÚFCH JH tým PEXED).5.4. 2018 - VEŘ - v cyklu přednášek na Brněnské hvězdárně věnovaných tématu "Vznik života - největší tajemství vesmíru", vystoupí se svou přednáškou Martin Ferus (spolu s kolegy z BFÚ Brno, na téma Současný pohled na vznik a vývoj života na Zemi a ve vesmíru, ca 200 návštěvníků).


9.4. 2018 - SŠ -  Ve společném projektu věnovaném vzdělávání studentů MSŠCH  studenti absolvují ukázky praktických měření s přístrojovou technikou ve vybraných našich F-Ch laboratořích. První  praktika proběhnou od 13-14:30 hodin. Absolvují 3 témata:  Laserová spektroskopie (A. Knížek); Nanomateriály při ochraně památek (M. Remzová);  Fotoelektronová spektroskopie (J. Plšek). (Účast 14 studentů s pedagogem)


9.4.-16.5. 2018 VEŘ - Galerie 4P připravila výstavu prací, ilustrace-pastely ke knihám, z posledních let, sochaře a malíře Lumíra Čmerdy, autora plastiky Praha polarografická zdobící   prostor vstupního vestibulu ústavu, kde se nachází  část prostor pro výstavy Galerie 4P (vernisáž navštívilo ca 50 hostů; návštěvnost výstavy v dubnu dále pak činila dalších ca 200 zájemců) .


10.4.2018 - MEDIA - Časopis Integrace a Inkluze ve školní praxi, č. 8 - duben 2018 (str. 25-28). Článek K. Stejskalové s názvem "Nadaní žáci v přírodovědných oborech: Mozky, které budou jednou směrovat naši společnost" seznamuje se systematickou  prací vědců ÚFCH JH s nadanými studenty se zájmem o přírodovědné obory (čti článek).


12.4. 2018 -  MŠ - 3 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu jedeme hrát po  děti z  MŠ Jinočany (účast 97 dětí a 7 pedagogů).  Realizuje Dr. K. Stejskalová. 


12. 4. 2018 - VEŘ - v cyklu přednášek na Brněnské hvězdárně věnovaných tématu "Vznik života - největší tajemství vesmíru", vystoupí se svou přednáškou Svatopluk Civiš na téma Metan na Marsu - Život na Marsu? (účast 120 návštěvníků).


18.4.2018 - SŠ/PED - Celodenní program Den (s) vědcem  (praktikum v laboratoři klastrů s J. Fedorem a v laboratoři elektronové mikroskopie s R. Nebelem; odpoledne přednáška na téma nanomateriály a nonatechnologie a workshop  pro žáky  na přípravu a charakterizaci nanočástic stříbra s L. Šimaňokem; workshop pro pedagogy s K.Stejskalovou) pro skupinu 5 pedagogů se svými 4 nadanými žáky (organizuje tým PEXED pro NIDV MŠMT).


20.4.2018 - ZŠ - Chemdidlo "Posviť si citronem na duhu" budeme hrát pro 2 třídy prvňáků ze ZŠ Odolená Voda (účast 44 dětí a 4 učitelé; realizuje Dr. K. Stejskalová).


21.4.2018 - ZŠ - Pokračujeme třetí sobotou  III. díl oblíbených sobotních experimentálních workshopů pod názvem Cesta za Nobelovkou. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 5-8 let (kurz A1 a A2) a 9-13 let (kurz B) (účast 35 dětí; zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED).


23.4. 2018 - SŠ -  Ve společném projektu věnovaném vzdělávání studentů MSŠCH  studenti absolvují ukázky praktických měření s přístrojovou technikou v našich vybraných F-Ch laboratořích. Druhá  praktika proběhnou od 9-10:30 hodin. Dnes absolvují  témata: mikroskopie AFM (H. Tarábková), elektrochemie (A. Liška), analýza dechu metodou SIFT-MS (K. Dryahina). (Absolvovalo 15 studentů a 1 pedagog.)


24.4.2018 - SŠ - pokračování pravidelné výuky "dnes učí odborník z praxe" v projektu "Šablony SŠ" v BiGy Žďár n. Sázavou (Dr. K. Stejskalová - chemie v laboratoři pro 3.ročníky, Ch-Bi seminář na téma přírodní látky a hodinový chemický koužek pro nižší ročníky BiGy na téma důkaz bílkovin a redukujících cukrů; Dr. O.Votava - fyzika ve 3. ročnících pokračování v oboru optika (účast 55 žáků a 2 pedagogové).


25.4. 2018 - SŠ - Celostátní finále středoškolské soutěže Bystré hlavy v Goethe Insitutu v Praze (v soutěži s GI dlouhodobě spolupracuje za chemii Dr. K. Stejskalová, která je členem poroty hodnotící studentské soutěžní projekty; účast 40 hostů).


26.4. 2018 - ZŠ - Další kurz výuky experimentem - pro žáky spolupracujících domoškol (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin). Výuky se zúčastní i dvě stážistky didaktických stáží v projektu Otevřená věda AV ČR 2018 (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).

(Celková dubnová  návštěvnost našich programů: 1240)

BŘEZEN  (10)

1.3.2018 - ZŠ - Pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


6.3.2018 -  ZŠ - Program Chemie není nuda pro žáky dvou 7.ročníků (realizace ve škole - ZŠ Kladská, Praha 2; účast 42 žáků a 1 pedagog).


8.3.2018 - MEDIA - Vesmír 97, 140, 2018/3. Biliár s molekulami. Rozhovor s Michalem Fárníkem (archiv čas. Vesmír).


8.3.2018 - MEDIA - Vesmír 97, 140, 2018/3. Preludium o sopkách, bombardování Země a formamidu. Autoři: Eduard Kejnovský a Jiří Šponer (z BFÚ z Brna) a vědci z ÚFCH JH  Martin Ferus a Svatopluk Civiš (článek v archivu čas. Vesmír).


15.3.2018 - ZŠ - Workshop Chemie není nuda pro žáky 8.A (ZŠ Kladská, Praha 2) plus exkurse do laboratoře Nanocentra ÚFCH JH a přednáška "Jaroslav Heyrovský bádající, objevující" (realizace v ÚFCH JH; 18 žáků, 1 pedagog)


17.3.2018 - MEDIA - ČRo Radiožurnál - pořad Experiment.
Rozhovor o výzkumu týmu laserové spektroskopie, mj. také se věnujícímu počátkům života na zemi, poskytl Martin Ferus (spustit od 11 minuty vysílání).


20.3.2018 - SŠ - Zapojení do projektu Šablony SŠ na MSŠCH z Prahy 1. Dnes výuka odborníka z praxe na téma kovy, jejich chování a využití v elektrochemických aplikacích:elektrolýza, galvanický článek, Beketovova řada kovů (pro studenty dvou prvních ročníků, celkem 6 hodin, realizuje tým PEXED; výuku absolvovalo 14 a 28 studentů a 4 pedagogové).


22.3.2018 - ZŠ - Workshop Chemie není nuda pro žáky 8.B plus exkurse do laboratoře Nanocentra ÚFCH JH a přednáška "Jaroslav Heyrovský bádající, objevující" (realizace v ÚFCH JH - ZŠ Kladská, Praha 2, 22 dětí +  1 pedagog).


24.3.2018 - ZŠ - Pokračujeme druhou sobotou  III. díl oblíbených sobotních experimentálních workshopů pod názvem Cesta za Nobelovkou. Kurzy jsou určeny dětem ve věku 5-8 let (kurz A1 a A2) a 9-13 let (kurz B) (zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED, 35 dětí).


26.3. 2018 - MŠ - Rezervace termínu pro chemdidlo Posviť si citronem na duhu ve školce Podléšková Praha 10, 2 představení pro celkem 45 dětí a 4 pedagogy (zajišťuje Dr. K. Stejskalová).


26.3.2018 - SŠ/ZŠ/VEŘ - putovní výstava Příběh  kapky  trvala od 15.2. do 26.3.2018 (březnová návštěvnost výstavy 250 studentů).


30.3. 2018  - VEŘ - Výstava Věda  a umění/ Umění a věda (díl II. ) byla otevřena od 27.2. do 30.3.2018 (návštěvnost  ca  250 zájemců)

(Celková březnová  návštěvnost našich programů: 735)


ÚNOR  (8)

8.2.2018 - ZŠ - Pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin). Teorie - názvosloví anorganických látek (pokračování); experimenty - tuky a mýdla, pokračování... (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


14.2.2018 - SŠ -  2 přednášky Jaroslav Heyrovský  bádající, objevující a jednu komentovanou prohlídku výstavy pro studenty GPOA ve Znojmě (přednáší Dr. K. Stejskalová), účast 190 studentů a pedagogů.


15.2.-26.3.2018 - SŠ/ZŠ/VEŘ - putovní výstava Příběh  kapky (již 26. expozice) zavítá  na více než měsíc do střední školy GPOA  ve Znojmě  (Realizuje Dr. K. Stejskalová; návštěvnost výstavy v únoru - 175 zájemců).


15.2.2018 - SŠ - studenti chemického semináře Gy Na Zatlance z Prahy 5 zavítají na workshop Přírodní látky- díl I. stavba molekulárních modelů organických látek, aminokyseliny, peptidická vazba...(13 žáků+ pedagog) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


21.2.2018 -  SŠ - pokračování výuky "dnes učí odborník z praxe" v projektu "Šablony SŠ" v BiGy Žďár n. Sázavou (Dr. K. Stejskalová - chemie pro 2.ročníky na téma elektrochemie, Dr. O.Votava - fyzika ve 3. ročnících v oboru optika; účast celkem 80 žáků, 2 pedagogové).


22.2.2018 - SŠ - studenti chemického semináře Gy Na Zatlance z Prahy 5 podruhé zavítají na workshop, téma Přírodní látky- díl II. experimenty s bílkovinami (12 žáků+ 1 pedagog) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).


24.2.2018 - ZŠ - Zahajujeme již III. díl oblíbených sobotních experimentálních workshopů pod názvem Cesta za Nobelovkou. Dnešní kurz nazvaný "Umyj se šmudlo" bude věnován mýdlu a tukům... Kurzy jsou určeny dětem ve věku 5-8 let (kurz A1 a A2) a 9-13 let (kurz B). Přihlášky do kurzů (zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED; účast 35 dětí).


27.2. 2018  - VEŘ - Vernisáž výstavy Věda  a umění/Umění a věda (díl II. ) připravil pro Galerii 4P Svatopluk Civiš z Odd. spektroskopie. Výstava bude přístupná do 30.3.2018 (vernisáž navštívilo ca 40 zájemců).
(Celková únorová návštěvnost našich programů: 565)


LEDEN  (8)


5.1.-12.2.2018 - SŠ/ZŠ/VEŘ - putovní výstava Příběh  kapky (již 25. expozice) zavítala  do Gymnázia v Českém Krumlově (Chvalšinská ul.112) do prostor chodby před chemickými učebnami a laboratořemi.  Realizuje Dr. K. Stejskalová. (Celková návštěvnost výstavy - 450 žáků školy v rámci výuky chemie a fyziky + 150 návštěvníků DOD 5.1.)


10.1.2018 - MEDIA - Časopis Integrace a Inkluze ve školní praxi, č. 5 - leden 2018 (str. 14-18).V rozhovoru odpovídá K. Stejskalová na otázky týkající se vzdělávacích programů ÚFCH JH v projektu Tři nástroje, které dlohodobě v ústavu organizuje pro zájemce ze škol středních, základních a mateřských (rozhovor zde).


4.1.2018 - SŠ - Příběh kapky - přednášky a komentovanou prohlídku (2+1)  pro celkem 150 studentů Gymnázia  Český Krumlov přednesla Dr. Květa Stejskalová.


19.1.2018 -  VEŘ - Popularizujeme & medializujeme - Český rozhlas Plus, pořad Hovory: hostem Vlastimila Ježka byla Dr. Květa Stejskalová. Hovořilo se o vědě, její popularizaci, vzdělávání mladých zájemců o vědu, tak jak realizuje v ÚFCH JH... (spustit z archivu pořadů.)


24.1.2018 -VEŘ - Popularizujeme & medializujeme -  Rozhovor s Dr. K. Stejskalovou o aktivitách projektu Tři nástroje  v časopisu Integrace a Inkluze ve školní praxi  (leden 2018, str.14-18)


25.1.2018 - ZŠ - Pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin). Teorie- názvosloví anorganických látek; experimenty- tuky a mýdla...  (zajišťuje Dr. K. Stejskalová a tým PEXED).


26.1.2018 -  VŠ - Návštěva studentů studujících obor  FCH  na PřF  Univerzity Palackého v Olomouci. Představení vědeckého programu  ve svých laboratoří zajistili vědci: prof. M. Hof, Dr. M. Cebecauer, Dr. M. Fridrichová, Dr. M. Ferus,  Dr. J. Fedor (účast 5 vysokoškoláků).


30.1.2018 -  ZŠ - Workshop Chemie není nuda pro třídu z 9.B  21 (žáků+1 učitel) ze ZŠ Campanus z Prahy 4 (zajišťuje Dr. K.Stejskalová a tým PEXED).

 (Celková lednová návštěvnost našich programů: 685)


AKTUALITY

4.7. 20234 - Obě letní školy znají své účastníky...
Slibovaný výběr účastníků našich dvou letních škol byl proveden. 
19.6.2024 - POSUNUTO do 27. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnovou školu NANO2024
Letní škola pro dvacítku středoškoláků NA

22.5.2024 - DO 10. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnový chemický kurz Uhlík v Boru 2024
Kurz pro středoškoláky Uhlík v Boru opět bude a to od 12. do 16. srpna 20

11.4.2024 - Harmonogram akcí roku 2024- vzděláváme naplno, duben jede rekordních 22 akcí...

Pedagogové, kteří koncem roku neváhali a objednali své programy, jsou již v našem harm

19.2.2024 - Program "Věda podle vzoru žena" měl své navštěvnice i návštěvníky (fotogalerie).

Již podruhé jsme uspořádali program komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinár

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie je krásná | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2024 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist