HledatMapa strnek

Pbh kapky

Středoškoláci


V uplynulých letech (od roku 2007) na svých stážích a odborných praxích pracuje či pracovalo již okolo 200 studentů z několika středních, převážně pražských, škol. Řada z nich již dnes studuje školu vysokou nebo ji již zdárně ukončili . Níže uvedený přehled rekapituluje jen některé naše středoškolské a pokračující vysokoškolské stáže. Výčet našich stážistů uvedený níže není tedy již kompletní, je to spíše ohlédnutí do historie. Informace o aktuálních stážistech, kterých tu bývá přes rok okolo 30-35,  přinášíme v Aktualitách nebo v ročním harmogramu ... (např. přehled stážistů v letech 2012-2014; rok 2018-viz červen; rok 2019 -  viz leden).


Jak to ted před lety všechno začalo.......


 • Masarykova SŠCH v Křemencově ulici:


 • Václav Šimánek a Klára Píchová - dvouletá středoškolská stáž ve skupině hmotností spektrometrie oddělení chemické fyziky, příprava práce SOČ na téma analýzy dechu, vedení práce Dr. P. Španěl a Dr. K. Dryahina. Ve školním kole obsadili druhé místo. V současnosti (2009/2010) oba nastoupili do 1. ročníku Univerzity v Pardubicích na FCHT.


  Práce na projektu do soutěže SOČ s názvem "Stanovení vybraných látek obsažených v lidském dechu po použití přípravků určených k ústní hygieně, detekovaných metodou SIFT-MS "

  01Staz_CHF_DSCF8179.JPG02Staz_CHF_DSCF8179.JPG
  03Staz_CHF_DSCF8179.JPG
  Vít Svoboda - 2008-2010 středoškolská stáž ve skupině laserové spektroskopie a fotochemie oddělení chemické fyziky, příprava práce SOČ na téma IČ spektroskopie, vedení práce Dr. O. Votava. O své práci referoval na Semináři studentů ÚFCH JH v květnu 2009  v Konferenčním centru AV ČR v Liblicích. V květnu 2009 v laboratoři absolvoval také dvoutýdenní odbornou praxi. Od r. 2010/2011 V.Svoboda již studuje VŠ a to FCHI VŠCHT v  Praze a pokračuje ve své nyní již vysokoškolské stáži v Odd. spektroskopie.

  Pavel Jakubec - 2008-2010 středoškolská stáž ve skupině bioelektrochemie oddělení biofyzikální chemie, práce pod vedením Dr. T. Navrátila. V květnu 2009 v laboratoři absolvoval dvoutýdenní odbornou praxi.


  Studenti P. Jakubec (třetí zleva) a V. Svoboda (druhý zprava) při návštěvě ústavu o Dni otevřených dveří 2007. Po návštěvě projevili zájem o středoškolskou stáž a od začátku roku 2008 již pracují každý na "svém pracovišti".
  pred_stazemi_J_S_31.jpg  Vojtěch Suchý - červen 2008 - odborná středoškolská praxe v oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. Z. Tvarůžkové a Dr. J. Dědečka.

  Michaela Hájková - červen 2008 - odborná středoškolská praxe v oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. Z. Tvarůžkové a v oddělení elektrochemických procesů, práce pod vedením Dr. M.Hromadové.


  studenti05_DSCF8167.JPGstudenti01_DSCF8162.JPG
  studenti03_DSCF8165.JPG

  Odborná stáž a praxe studentů Masarykovy SŠCH v laboratořích
  Oddělení struktury a dynamiky v katalýze (červen 2008)


  Jan Herbst,  Petr Novotný  - pracovali  od jara 2009 v Odd. elektrochemických materiálů v týmu Dr. J.Jirkovského pod odborným dohledem postdoka Dr. Michala Koláře. Dnes  - studenti VŠCHT. 


  Alžběta Mandová a Martin Tožička - ve šk. roce 2009/2010 pracovali  v týmu organokovové katalýzy Odd. syntézy a katalýzy  pod vedením Dr. J. Pinkase a Dr. H. Balcara.


  • Gymnázium ALTIS, Praha 4

  Jiří Kříž - Ve školním roce 2008/2009  a 2009/2010 absolvoval svou stáž  pod vedením Dr. M.Hromadové v Oddělení molekulární elektrochemie a seznamoval se s teoretickými a experimentálními  metodami v jednom z našich elektrochemických týmů.


  Tomáš Franěk -  ve šk. roce 2008/2009 spolupracoval s K.Stejskalovou v oblasti PR (public relation), tj. při medializaci výsledků VaV ústavu, neboť jeho zájmem je žurnalistika.  Ve své ročníkové práci mj. zpracoval výsledky výzkumu (dotazníková akce a anketa), ve kterém respondenti odpovídali na otázky týkající se přínosů popularizace vědy.
  • Gymnázium Jana Palacha Praha 1
  Marie Plasová - 2010-2013; studentka se na své stáží v Oddělení struktury a dynamiky v katalýze pod vedením Ing. V.Kalouska a Ing.J.Rathouského věnovala experimentální práci v laboratoři fotokatalýzy v novém Nanocentru.

  • Gymnázium Českolipská v Praze 9
  Kristýna Kantnerová -  2010-2011; stáž pod vedením doc. J.Ludvíka v Oddělení molekulární elektrochemie. Dnes dochází jkao bakalářka VŠCHT.

  • SZŠ Ruská v  Praze 10
  Michaela Hrášková - stáž od roku 2011.  Na své stáži v Oddělení biofyzikální chemie (skupina bioelektrochemie) se zabývala pod vedením Dr. T. Navrátila experimentálními metodami používanými na pracovišti bioelektrochemie, například stanovení nitrolátek voltametrickou metodou.

  • Gymnázium Písnická, Praha 4

  Jan Dvořák - v  říjnu 2009 stáž v Odd. biofyzikální chemie a ve skupině biospektroskopie  pod vedením Dr. Aleše Bendy.


  • Gymnázium PORG Praha 8
  Jan Bohuslav - stáž na pracovišti Mikroskopie rastrovací sondou pod vedením Ing.Pavla Jandy, CSc. (2010/2011). Dnes pokračuje jako baklaář VŠCHT.

 • VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží


 • Helena Dragounová - středoškolská stáž v laboratoři MEMFIS od léta 2007 (lab. membránových filtrací a separací) oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. P. Hrabánka. V laboratoři stážovala i jako VŠ do r. 2013. V současnosti studuje Lékařskou fakultu UK v Plzni. 


  laborator_DSC_0472.JPG
 • SPŠ ST Panská ulice -  v letech 2009-2013 své stáže vykonali studenti:  M. Šťástka, V. Oborník, K.Vachek, M. Fousek, V.Pazdera, M.Štádler, M.Brabenec, M.Šilhavík, P.Černý,

   R. Podhájecký.


 • AKTUALITY

  4.7. 20234 - Obě letní školy znají své účastníky...
  Slibovaný výběr účastníků našich dvou letních škol byl proveden. 
  19.6.2024 - POSUNUTO do 27. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnovou školu NANO2024
  Letní škola pro dvacítku středoškoláků NA

  22.5.2024 - DO 10. ČERVNA - Přijímáme přihlášky na srpnový chemický kurz Uhlík v Boru 2024
  Kurz pro středoškoláky Uhlík v Boru opět bude a to od 12. do 16. srpna 20

  11.4.2024 - Harmonogram akcí roku 2024- vzděláváme naplno, duben jede rekordních 22 akcí...

  Pedagogové, kteří koncem roku neváhali a objednali své programy, jsou již v našem harm

  19.2.2024 - Program "Věda podle vzoru žena" měl své navštěvnice i návštěvníky (fotogalerie).

  Již podruhé jsme uspořádali program komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinár

  stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

  Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie je krásná | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


  Webdesign©2024 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist