HledatMapa strnek

Pbh kapky

6.11. - Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky 2008

V rámci celoakademického Týdne vědy a techniky uspořádal ÚFCH JH spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského (NF JH) hned několik akcí:


V  ústavu to byla již tradiční akce  Dny otevřených dveří ÚFCH JH a to ve čtvrtek a pátek 6. a 7. listopadu 2008. Pracoviště v budově v Dolejškově ulici přišly navštívit necelé tři stovky zájemců o vědu a výzkum.

DOD2008_DSC_1799.JPG


Přednáškový cyklus Hmotnostní spektrometrie, aneb dialog s Váženou hmotou

Ve čtvrtek 6.11. jsme program zahájili cyklem tří popularizačních přednášek s názvem "Hmotnostní spektrometrie, aneb dialog s Váženou Hmotou" a pokračovali  exkursemi na 22 pracovišť ústavu.

DOD2008_DSC_1726.JPG


Exkurse na 22 pracovišť

Studentům se v průběhu dne věnovaly téměř tři desítky vědeckých a odborných pracovníků a dvacítka Ph. D. a VŠ studentů.DOD2008_DSC_1741.JPG


Čtvrteční program navštívilo téměř 245 studentů se svými pedagogy (ze 6 různých středních škol). Velkému zájmu se již tradičně těšilo například pracoviště zabývající se výzkumem klastrů či dějů v atmosféře; pracoviště studující povrchové jevy impozantním přístrojem ESCA; obě pracoviště s elektronovými mikroskopy či pracoviště mikroskopie rastrovací sondou nebo s konfokálním fluorescenčním mikroskopem. O pravidlech, tajích a produktech  katalýzy se studenti více dozvěděli na pracovištích oddělení Syntézy a katalýzy a oddělení Struktury a dynamiky v katalýze;  řadu studentů přilákaly nové materiály (např. nanotuby či solární články na bázi oxidu titaničitého); elektrochemická pracoviště představila různé analytické metody, čidla, nové moderní elektrody, materiály pro elektrokatalýzu  a např. i tzv. molekulární dráty - elektronické součástky budoucnosti. V hale ústavu si téměř  70 dobrovolníků poslechlo výklad o přístroji a metodě sloužící k analýze dechu, tj. stanovení stopových látek a jejich množství v lidském dechu (diagnostika chorob),  a sami se potom zúčastnili výzkumu odběrem vzorků vlastního dechu.

DOD2008_DSC_1777.JPG

 

DOD v pátek pokračoval programem sestaveným z krátké přednášky o ústavu a vědě jako takové, promítnutím videosnímků o výzkumu 12 různých pracovišť ústavu a exkursemi na některá pracoviště. V odpoledních hodinách do ústavu zavítalo kromě studentů také několik zájemců z veřejnosti. V pátek ústav navštívily asi čtyři desítky zájemců.


07_11_DSC_1840.JPG
Dotazníky - průzkum zájmu studentů o přírodní vědy

V rámci programu DOD studenti obdrželi dotazníky, ve kterých anonymně odpovídali na necelou dvacítku otázek týkajících se jejich vztahu k přírodním vědám, vzdělávání, ke své budoucí kariéře,  k programu, který v rámci DOD absolvovali a část otázek se také věnovala v poslední době velice diskutovanému tématu popularizace vědy a výzkumu. Pro vyhodnocení bylo shromážděno 183 dotazníků (111 chlapci a 72 děvčata) a výsledky průzkumu přineseme v krátké budoucnosti na stránkách projektu v rubrice AKTUALITY.


Přednáška Znamenitost kapky rtuti

V rámci přednášek organizovaných Odborem pro mediální komunikaci AV ČR v budově na Národní třídě vystoupil ve středu 5.11. Dr. Michael Heyrovský (UFCH JH a NF JH)  a doc. Karel Holada (UK a NF JH) a společně seznámili studenty s prvkem, jehož vlastností dovedl v první polovině minulého století využít profesor Jaroslav Heyrovský a se svým výzkumným týmem vybudoval nejen široce použitelnou analytickou metodu zvanou polarografie, ale založil  i polarografickou školu, jejíž žáci, tuzemští i zahraniční vědci,  potom tuto novou metodu zaváděli a rozvíjeli po celém světě. Přednášce ("Znamenitost kapky rtuti") s ukázkami pokusů se rtuťovou kapkou přihlíželo okolo 200 studentů.

Výstava Příběh kapky

Osobě a celoživotnímu  výzkumu Jaroslava Heyrovského, který byl za  objev polarografie  na sklonku života odměněn Nobelovou cenou za chemii (10.12.1959) byla věnována i týdenní komorní výstava s názvem Příběh kapky (fota z výstavy) instalovaná v budově AV ČR.

Co o nás zveřejnila média....

Co o našich akcích pořádaných v Týdnu vědy a techniky zveřejnila  média, si můžete přečíst, poslechnout či zhlédnout na ústavních webových stránkách v odkazu MÉDIA .

Atmosféru akcí pořádaných v rámci Týdne vědy a techniky 2008  přinášejí následující fotografie pořízené v jeho průběhu (K. Stejskalová.)

 DOD2008_DSC_1716.JPG


DOD2008_DSC_1769.JPG


DOD2008_DSC_1767.JPG

DOD2008_DSC_1734.JPG


DOD2008_DSC_1771.JPG

DOD2008_DSC_1797.JPG

DOD2008_DSC_1817.JPG


07_11_DSC_1847.JPG

DOD2008_DSC_1806.JPG

DOD2008_DSC_1738.JPG

DOD2008_DSC_1812.JPG


Takový tedy byl náš (ale i Váš) Týden vědy a techniky 2008!


 [Zpt]

AKTUALITY

23.12. 2019- Rok 2019 odchází- jaký byl ???????

Je konec roku, to by chtělo trochu bilancovat:  Tak tedy - studenty, dětmi, žáky a ostat

11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist