HledatMapa strnek

Pbh kapky

29.4. - Krajské kolo SOČ: máme 1. místo v oboru fyzika !

Náš dlouholetý středoškolský stážista Vít Svoboda  (stážuje od. r. 2007, školitel Dr. O.Votava; student MSŠCH z Prahy 1) se svou prací  umístil v oboru fyzika v krajském kole soutěže SOČ na 1. místě a postupuje do kola celostátního (web školy).

Dlouholetá spolupráce ústavu a střední školy, zde konkrétně MSŠCH, tak přinesla své další "chutné" ovoce. Studenti s námi spolupracují na svých odborných praxích v rámci výuky (zde) či na dobrovolných stážích (realizují se v jejich volném čase, tj. mimo vyučování), které právě vedou k jejich dalšímu vzdělávání v oboru přírodních věd (zde).

V. Svoboda svou práci shrnul nejen v prezentaci na soutěži SOČ, ale i v posteru, který prezentoval v oblastní soutěži AMAVET Expo 2010 v Příbrami (poster v pdf).

Takže Vítku, blalopřejeme!

Název práce: Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu stopových
množství látek v plynných vzorcích

Anotace: Spektroskopie patří mezi analytické metody, které se používají při studiu procesů probíhajících v atmosféře. Výhoda spektroskopie oproti jiným metodám spočívá např: ve vysoké citlivosti, specificitě a možnosti měření na dálku. Podmínkou pro přesná spektroskopická měření je kvalitní zdroj záření. V poslední době se ukazují jako velice užitečné zdroje záření laserové diody.
Avšak i v rámci jedné výrobní série se mohou charakteristiky diod více či méně lišit. Pro jejich úspěšné nasazení ve spektroskopickém experimentu potřebujeme tyto charakteristiky detailně znát, jelikož jinak nejsme schopni používat diodu efektivně a zabránit jejímu poškození.
V rámci mé práce bylo mým úkolem navrhnout experimentální sestavu, ve které bude možno tyto charakteristiky změřit. Následovně charakteristiky zpracovat a vytvořit ke každé diodě, která se v laboratoři používá, průvodní list, ve kterém budou charakteristiky zaneseny. Celá moje práce má sloužit jako prostředek umožňující práci s těmito diodami a i přinese možnost jejich budoucí diagnostiky - zjištění případného poškození. To se bude provádět porovnáním s mými výsledky, jelikož všechny charakteristiky se poškozením diody mění.

Klíčová slova: spektroskopie, diodové lasery, DFB lasery, charakterizace

web_DSC_3243.JPG

vyrez_DSC_3248.JPG
Ilustrační fota: Vítek při práci v laboratoři.....[Zpt]

AKTUALITY

23.12. 2019- Rok 2019 odchází- jaký byl ???????

Je konec roku, to by chtělo trochu bilancovat:  Tak tedy - studenty, dětmi, žáky a ostat

11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist